Danijos naujienos

Danijoje už informaciją apie akmenų nuo viadukų mėtytojus privatūs asmenys siūlo pinigus

Danijos žiniasklaidoje laikas nuo laiko  pasirodo informacija apie vis naujus atvejus, kai šalies greitkeliais važiuojančios transporto priemonės ir jų vairuotojai nukenčia nuo akmenų, kuriuos piktavaliai mėto nuo virš greitkelių nutiestų viadukų ir išlieka nesugauti.

Paskutiniai atvejai įvyko Zealand’e ir šiaurės Jutland’e.

Antradienio rytą, 11,25 val. greitkeliu važiavęs automobilis nukentėjo Šiaurės Jutland’e. Po įvykio greitkelis link Frederikshavn buvo uždarytas netoli Sæby, o policija su šunimis tyrė įvykio vietą ir  ieško objekto, nuo kurio įvažiuojant po viaduku nukentėjo automobilis.

 

Kalėdų dieną, apie 16 val. kitas akmuo buvo mestas nuo viaduko, esančio virš Holbæk greitkelio, ties Brøndby. Nuo jo nukentėjo automobilis Daewoo – akmuo sutrupino galinį stiklą. Laimei, vairuotojas nesivežė vaikų.

Akmuo išdaužė Daewoo galinį stiklą greitkelyje ties Brøndby

Dar anksčiau, gruodžio 3 Sønderborg’o greitkelyje po tiltu pravažiuojančiam autobusui buvo išdaužtas galinis langas.

Nebegalėdamas pakęsti tokios situacijos privatus vairuotojas pasiūlė 10 000 kronų už informaciją apie galimus akmenų mėtytojus. “Ar norite uždirbti 10.000?” – savo Facebook’o paskyroje tokį įrašą praėjusią savaitę patalpino John Harmsen.
John Harmsen daug laiko praleidžia kelyje. Dirbdamas lektoriumi bendrovėje “Merarbejdsglæde.dk” jis per metus nuvažiuoja maždaug 60 000 kilometrų.

Jis jau pavargo vairuodamas nuolat stebėti, ar ant viaduko, po kuriuo jis turi pravažiuoti, nestoviniuoja žmonės ir ar jie neketina ko nors mesti žemyn ant kelio.

Štai kodėl jis siūlo 10 000 kronų asmeniui, kuris gali pateikti policijai informaciją apie tai, kieno rankomis įvykdyta porą pastarųjų dienų išpuolių prieš vairuotojus.
“Tai iš dalies todėl, kad aš nenoriu gauti akmeniu į galvą”.

“Kita priežastis yra tai, kad aš manau, jog mūsų visuomenė savo vystymosi procese kažkur nukrypo”. “Turėtų būti suprantama, kad tai yra pagarbos kitiems žmonėms trūkumas, kai kažkas užsiropščia ant tiltų, kad mėtytų akmenis į automobilius ar atlaisvina mūsų automobilių ratų varžtus”, – sako John Harmsen.

Yra ir daugiau pasiryžusių prie idėjos prisidėti pinigais.
Jo Facebook’o įrašu iki šiol buvo pasidalinta beveik 57 000 kartų. Pasak John Harmsen, keli žmonės pasisiūlė pridėti daugiau pinigų prie tų  10 000 kronų, kuriuos siūlo jis .

Tačiau John Harmsen pabrėžia, kad jis nepradėjo rinkti pinigų ir kad jis gali atsakyti tik už savo indėlį.

“Aš turiu vilties, kad galima finansinė nauda gali sudominti asmenis, kurie gal būt žino patys, ar žino kažką, kas žino tuos, kieno rankomis pakelti akmenys lėkė į greitkelį” – sako John Harmsen. “Apmaudu, kad tam reikalingi pinigai, bet, deja, tai yra būtina”, – įsitikinęs jis.

Trečiadienį ir Fyn’o policija pranešė, kad ženklus atlygis yra siūlomas už informaciją, kuri galėtų padėti išaiškinti  akmenų bylas. Tačiau policija nenori atskleisti visos atlygio sumos, bet sudarė “keletą atskirų sutarčių” įvairioms skirtingo dydžio sumoms, pasak pranešimo spaudai.

Teigiama, kad ankstesnė įvardinta suma buvo 250 000 kronų, tačiau policija atsisako pateikti tikslią nuorodą.

John Harmsen siūlomos 10 000 kronų į policijos sumą neįeina.

Šaltiniai: politiken.dk; ekstrabladet.dk; dr.dk

dlkfl adl alfkk adkf afkld adlkf a’sdkf alskd adlk aldk ireo q[ori qeopr [qow q[osw asd ass as as as lk ‘;lk lk a’sl; slk lsk lsk slf als als lask alsk alsk alsk lask ass das lss las las als las als als las als als ls las als sl als asl lsa als ls as aa

Danijoje už informaciją apie akmenų nuo viadukų mėtytojus privatūs asmenys siūlo pinigus
sfgdfg
Enter ad code here

  • To Top