Norvegijos naujienos

Norvegai įsitikinę: jų kultūra yra geresnė nei kitos

Norvegija yra vienintelė Vakarų Europos valstybė, kurioje dauguma gyventojų įsitikinę, kad jų kultūra yra geresnė nei kitos kultūros, rodo nauja apklausa. 

JAV „Pew Research Center” atliktas tyrimas atskleidė, jog  požiūris „mūsų žmonės nėra tobuli, tačiau mūsų kultūra geresnė nei kitų” yra paplitęs tarp daugelio norvegų.

Apklausa vertino nacionalistinius jausmus 15 Vakarų Europos šalių. Respondentų buvo prašoma nurodyti, ar jie visiškai sutinka, iš dalies sutinka, iš dalies nesutinka ar visiškai nesutinka su teiginiu: „Mūsų žmonės nėra tobuli, tačiau mūsų kultūra yra viršesnė už kitas”.

Kitose 14 šalių neišsiskyrė vienas aiškus požiūris, tačiau Norvegija yra vienintelė šalis, kurioje dauguma respondentų visiškai ar iš dalies sutiko su teiginių, kad jų šalies kultūra yra gersnė nei kitos – taip mano 58 procentai apklausoje dalyvavusių žmonių.

Kitoje spektro pusėje yra Ispanija – čia tik du iš dešimties palaiko tokį teiginį.

„Duomenys atspindi plačiai paplitusį norvegų pasitikėjimą savimi, kuris sustiprėjo Norvegijai tapus turtinga šalimi”, – sako Oslo universiteto profesorius Thomas Hyllandas Eriksenas.

Be to, Norvegijoje plačiai paplitęs ir tautinis pasididžiavimas. 92 procentai norvegų teigia, kad jie „labai” arba „iš dalies” didžiuojasi būdami norvegais. Tik suomiai (94 procentai) ir portugalai (93 procentai) pasižymi didesniu tautiniu pasididžiavimu.

Tačiau norvegai nemano, kad buvimas norvegu susijęs su rase. Dauguma apklausoje dalyvavusių norvegų pabrėžia pilietinius tautinio identiteto elementus. Didžioji dauguma (97 procentai) sako, kad svarbiausi dalykai tautinio identiteto dalykai yra kalbėjimas šalies kalba ir valstybės įstatymų gerbimas. Gerokai mažiau (40 procentų) mano, jog, norint būti tikru norvegu, reikia būti kilusiam iš šios šalies. 21 procentui apklaustųjų atrodo, kad tikras norvegas privalo būti krikščionis.

„Pew Research Center” apklausė 24599 atsitiktine tvarka parinktus suaugusiuosius 15 Vakarų Europos šalių. Apklausos buvo atliktos telefonu 12 kalbų nuo 2017-ųjų balandžio iki rugpjūčio.

Parengta pagal newsinenglish.no.

Norvegai įsitikinę: jų kultūra yra geresnė nei kitos
sfgdfg
  • .
    To Top