Norvegijos naujienos

Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijoje skelbia atranką raštvedžių pareigybėms užimti

Skelbiama atranka raštvedžių pareigybėms užimti Lietuvos Respublikos ambasadoje Norvegijoje. Atrinktiems kandidatams bus mokamos nustatyto dydžio pareiginės algos, siūloma sudaryti terminuotas darbo sutartis.

Reikalavimai kandidatui užimti pirmąją pareigybę:

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. mokėti anglų kalbą;

3. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office programiniu paketu), naudoti kompiuterines,  informacines sistemas priskirtoms funkcijoms atlikti;

4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;

5. išmanyti Lietuvos valstybinėms įstaigoms taikomus raštvedybos reikalavimus, dokumentų archyvavimo pagrindus, turėti puikius komunikavimo įgūdžius;

6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

7. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, valdyti informacijos srautus, pasirinkti tinkamus darbo metodus;

8. darbo patirtis Lietuvos valstybinėse institucijose piliečių aptarnavimo srityje, rekomendacijos iš buvusių darbdavių būtų privalumas.

Pagrindinės funkcijos:

1. iš lankytojų priimti, peržiūrėti, padėti užpildyti anketas, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus konsuliniais klausimais;

2. ruošti išsiuntimui diplomatinį paštą konsuliniais klausimais;

3. teikti informaciją konsuliniais klausimais telefonu, paštu ar elektroniniu paštu;

4. rengti atsakymų į piliečių ar institucijų paklausimus konsuliniais klausimais projektus;

5. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės institucijomis konsuliniais klausimais;

6. prisidėti rengiant įvairius Ambasados renginius bei kultūrinius projektus;

7. esant būtinybei, pavaduoti kitą ambasados darbuotoją;

8. vykdyti kitus  ambasados vadovo pavedimus.

 

Reikalavimai kandidatui užimti antrąją pareigybę:

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, valdyti informacijos srautus, pasirinkti tinkamus darbo metodus;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais pareigybės kompetencijos ribose;

4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5. gebėti bendrauti, būti kūrybiškam, darbščiam, nepriekaištingo elgesio, laikytis profesinės etikos reikalavimų;

6.  turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

7. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 5 metų vairavimo stažą.

8. panašaus darbo patirtis, rekomendacijos iš buvusių darbdavių būtų privalumas.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. administruoti ambasados internetinį puslapį;

2. vairuoti ambasados tarnybinius automobilius;

3. administruoti ambasados techninės įrangos priežiūrą;

4. savo kompetencijos ribose konsultuoti piliečius konsuliniais klausimais;

5. vykdyti diplomatinio kurjerio funkcijas;

6. esant būtinybei, pavaduoti kitą ambasados darbuotoją;

7. vykdyti kitus ambasados vadovo pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus ir ketinančius dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. lapkričio 17 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką ambasados adresu: Dronningens gate 3, 0152 Oslo arba elektroniniu paštu:  amb.no@urm.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Kandidatai gali būti kviečiami pokalbio į ambasadą.

Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijoje skelbia atranką raštvedžių pareigybėms užimti
sfgdfg
Enter ad code here

  • To Top