Danijos naujienos

Trišalio susitarimo pagalba dirbantiems Danijoje

Vyriausybė ir socialiniai partneriai teikia pagalbos ranką tiems darbuotojams, kuriems dėl koronaviruso pandemijos gresia darbo praradimas.

COVID-19 sukėlė didelį Danijos darbuotojų ir kompanijų neužtikrintumą, todėl vyriausybė ir socialiniai partneriai sudarė trišalį susitarimą dėl laikino darbo užmokesčio kompensavimo sistemos atleidžiamiems darbuotojams. Šis susitarimas yra didelis indėlis vyriausybei ir socialiniams partneriams, kartu užtikrinant, kad COVID-19 kiek įmanoma mažiau paveiktų Danijoje gyvenančių žmonių darbą ir pragyvenimo šaltinį.

Šiuo susitarimu vyriausybė ir socialiniai partneriai užtikrina, kad įmonės, kurios dėl COVID-19 patiria užsakymų ir klientų sumažėjimą ir dėl to nesugeba savo darbuotojų išlaikyti darbo vietose, galėtų iš dalies kompensuoti trijų mėnesių darbo užmokesčio išlaidas. Kompanijos įsipareigoja neatleisti darbuotojų dėl finansinių priežasčių tuo laikotarpiu, kol gauna kompensaciją.

Susitarimas galioja visiems privačių įmonių darbuotojams, kurių finansinei padėčiai COVID-19 padarė ypač didelę žalą ir kurios turėtų atleisti bent 30 procentų arba daugiau nei 50 darbuotojų. Tokiu atveju, darbuotojų neatleidžiant, įmonė gauna 75 procentų darbuotojo atlyginimo valstybės kompensaciją, bet ne daugiau kaip 30 000 kronų per mėnesį vienam darbuotojui. Asmenims, gaunantiems valandinį atlyginimą, valstybinė kompensacija siekia 90 procentų, bet ne daugiau kaip 30 000 kronų per mėnesį vienam darbuotojui.

Laikinoji kompensavimo schema taikoma nuo 2020 m. kovo 9 d. iki birželio 9 d.

Sudarius susitarimą, tūkstančiai darbuotojų, kurie priešingu atveju būtų atleisti, turi galimybę išsaugoti savo darbo vietą ir atlyginimą, kol nepaprastoji padėtis darbo rinkoje pagerės.

Šaltinis bm.dk

Gyveni ar dirbi Danijoje? Reikalinga konsultacija? Galite kreiptis į mūsų partnerius LTConsult, jie suteiks konsultaciją Danijoje visais klausimais.

Trišalio susitarimo pagalba dirbantiems Danijoje
sfgdfg
  • .
    To Top