Įdomu

Ar esate girdėję apie Alšį?

Šiuo metu, kai daugiau laiko tenka praleisti namuose, o kai kuriems iš mūsų dar ir sugalvoti, kuo užimti šalia esančius mažuosius, knygų skaitymas galėtų būti veikla kuri atitraukia mintis nuo viruso,  sutelkia šeimą bei praturtina žiniomis.

Šį kartą pristatome Jums knygą “Alšis iš Alšėnų”.

 Tai knyga apie kunigaikštį Alšį, kuris gyveno prieš tūkstantį metų ir tapo garsios ir šlovingos Alšėnų giminės pradininku (garsiausi alšėniškiai – Vytauto Didžiojo žmona Julijona ir Jogailos žmona Sofija) ir šunį Alšį, kuris padarė didžiausią šunišką karjerą pasaulyje – nuo valkatos Baltarusijoje iki Lietuvos Premjero krėslo.

Neįtikėtini nuotykiai, žygiai su žirgais ir raiteliais, mažai žinomi istoriniai ir geografiniai faktai, schemos ir senoviniai žemėlapiai knygoje pateikti įdomiai, vaikams suprantamu stiliumi, todėl drąsiai šią knygą galima vadinti net alternatyviu Lietuvos istorijos vadovėliu.

Knygos autorius – Gintaras Kaltenis, raitelis – rašytojas, vienas iš ekspedicijos žirgais žemaitukais nuo Lietuvos iki Juodosios jūros dalyvių. 

Štai kaip knygą pristato pats autorius

Šiais metais sukanka 10 metų nuo didelį obalsį Lietuvoje sukėlusios ekspedicijos žirgais žemaitukais, kuri patvirtino 600 metų legendą apie Vytauto Didžiojo žirgus, gėrusius sūrų Juodosios jūros vandenį.  Pirmą žygio dieną, kirtę Baltarusijos sieną, Alšėnų miestelyje, ties garsiosios pilies griuvėsiais, stabtelėjome pietų. Netrukus prie mūsų prisistatė šuo-valkata, apšiurusiu kailiu, išbadėjusiu, bet atidžiu žvilgsniu. Kažkuris iš raitelių jam numetė lietuviško lašinio paltį, dešros gabalą (autorystę dabar sunku nustatyti). Raiteliams išjojus toliau, šuo ėmė sekti iš paskos. Jis sekė ne tik tą dieną – netrukus Alšis, kaip jį praminėme, tapo komandos dalimi, jos angelu sargu ir prievaizdu – prižiūrėdavo žirgus (ir raitelius), rūpinosi, kaip rasti trumpiausią kelią, stebėdavo, kad stovykloje vyrautų tvarka. Po Juodosios jūros žygio Alšis kartu su raitelių komanda grįžo į Lietuvą, dalyvavo kituose garsiuose žygiuose, “dirbo” didžiausiame Lietuvoje Pakruojo Dvare, dalyvavo aibėje susitikimų su visuomene, vaikais, filmavosi ir “dalino” interviu. Alšis tapo žinomiausiu, mylimiausiu ir populiariausiu šunimi per visą Lietuvos istoriją. 

Neatverdamas visų knygoje aprašytų istorinių paslapčių, nepaprastų Alšio bei žemaitukų nuotykių, užsiminsiu tik apie kelis, ypatingiausius: paslaptingą tunelį, esą jungiantį Alšėnus ir Norviliškes (juo kadaise dvariškiai keturkinke karieta vykdavo vienas pas kitą baliavoti), Sapiegų lobius ar Alšėnų paslaptis. Ir, žinoma, Alšio žvaigždyną!

… Kai netikėtai nuo klastingos vėžio ligos Alšis mirė, pagautas įvairaus spektro emocijų, parašiau tekstų apie jį. Jau gal prieš kelis metus buvau išspausdinęs straipsnelį apie jį vaikiškame žurnale (buvo regis, mūsų žygio 5 metukų jubiliejus). Sudėjęs tekstus, gavau knygutę… Tada pamažu kilo mintis ją išleisti – kad kuo daugiau vaikų ir ne vaikų sužinotų nepaprastą Alšio istoriją. Tuo pačiu knyga būtų ir kaip paminkliukas Alšiui – tiesa, popierinis, tačiau vėliau būtinai pastatysim ir “tikrą”. Kur? Žinoma, Pakruojo dvare, kur po žygių ir ekspedicijų įsikūrė dauguma žemaitukų-didvyrių ir raitelių vadas Giedrius Klimkevičius su šeimyna. Kur kasdien aibė turistų, kur virte verda dvariškas gyvenimas. Tiesa, kad Alšis buvo tikras dvariškis, rodo ir jo kilmės dokumentai: kertant sienas, reikėjo pasų ne tik raiteliams ir žirgams, bet ir jam – tad, padedant kolegoms Lietuvoje, buvo pagamintas Alšio pasas, kuriame nurodyta veislė: “Dvariškis”. Taip nusprendė žygio komanda…

 Knygos projekto biudžetas buvo nulinis. Kelis mėnesius ėjau ir visiems pasakojau savo sumanymą. Tada atsirado Daiva Kibildytė – dailininkė ir dizainerė, ji apsiėmė nupiešti Alšio knygutę. Kiek vėliau – neordinarusis maketuotojas Makaras (Tomas). Jie, kai aš jiems papasakojau nepaprastą Alšio istoriją, sutiko dirbti vaikams ir Alšio atminimui nemokamai. Netrukus atsirado ir visa savanorių ir rėmėjų komanda. 

Alšis garsėjo ne tik žygiais, bet ir išmanumu. Tad siekėme, kad ir knygutė apie jį būtų tokia – įdiegėme į jos puslapius net 7 filmukus apie raitelių ir Alšio nuotykius. Tai ištraukos iš profesionalaus pilnametražio filmo “2000 km istorijos”, ši juosta yra laimėjusi Aukso žvaigždę dokumentinių filmų festivalyje. Šiuolaikiniai vaikai skaito vis mažiau – skundžiasi tėvai ir mokytojai. Mes išmaniojo Alšio knygą kviečiame skaityti neatsisakant išmaniojo telefono. Mums gal pirmiesiems Lietuvoje pavyko įdiegti filmukus ir į knygos viršelį – svarstėm taip: koks vaikis eidamas pro knygyną, vitriną ar lentyną, gali pažiūrėti Alšio nuotykius nemokamai – ir tik tada prašyti: “Mam, tėti, nupirkit man šią knygą!” “Alšį iš Alšėnų” konstravome kaip daugiaplanę knygą: vieni ją skaitys kaip nuotykių knygą, kiti ras nemažai istorinių faktų, žemėlapių, pateiktų įdomiai, kad būtų įdomu skaityti. Pačius mažiausius nudžiugins piešimo ir spalvinimo puslapis. 

Kokio amžiaus skaitytojui skirta ši knyga? Atsakymas: vaikams ir ne vaikams, o žinoma Lietuvos vaikų literatūros kritikė, rašytoja Gintarė Adomaitytė tvirtina taip: “Džiugu, kad „Alšis iš Alšėnų“ – vėl vaikams, nors mąstydama apie skaitytojų auditoriją tariu beveik tuos pačius žodžius, kuriuos skyriau J. Londonui: nuo vaikų iki senelių. Man regis, dėmesį į šią knygą galėtų ar net privalėtų atkreipti mokyklų ir gimnazijų bibliotekos: tiek žinių, tiek krypčių ir gairių įdomiems projektams – juk pasakojama ne tik apie šunį”.

Pristatant knygą ir 10-ties metų žygio jubiliejų, mūsų komanda numatė aibę renginių ir pristatymų: knyga sėkmingai pristatyta Vilniaus knygų mugėje, Valstybinėje M. Mažvydo bibliotekoje, planuojame pristatymo renginį Norviliškių pilyje, iš kurios raiteliai išjojo į istorinį žygį, Pakruojo Dvare, kur gyveno ir “dirbo” Alšiukas, įvairių miestų bibliotekose, kultūros centruose. Su knygos iliustratore Daiva esame paruošę iliustracijų parodą “Alšio sapnas” ir edukacinę piešimo pamokėlę Alšio nuotykių motyvais, vyresniems – minėtą filmą ir pasakojimus-prisiminimus apie Alšį ir jo žygius. Planuojame suburti Alšio gerbėjų klubą. Labai norėtume susitikti su tautiečiais visame plačiame pasaulyje – gal iškart po to, kai žmonija nugalės baisųjį Koronos virusą. Iš mano trijų dukterų, dvi įsikūrusios svetur, bet laikome glaudų ryšį, dažnai lankome. Jos Alšio istoriją žino mintinai…

Gintaras Kaltenis, Vilnius-Londonas-Kopenhaga

Raitelis-rašytojas, 2020

 

Knygos ieškokite knygos.lt

Liked it? Take a second to support SkandinavijaToday on Patreon!

Ar esate girdėję apie Alšį?
sfgdfg
To Top