Norvegijos naujienos

Norvegijoje įsigalioja apgyvendinimo karantino viešbučiuose taisyklių pakeitimai bei įvažiavimo į šalį apribojimų palengvinimai

Norvegijoje įsigalioja apgyvendinimo karantino viešbučiuose taisyklių pakeitimai bei įvažiavimo į šalį apribojimų palengvinimai nuo ketvirtadienio, gegužės 17 d.

Skirtumas tarp būtinų ir nebūtinų kelionių įvažiuojant į Norvegiją panaikinamas, todėl keliautojams iš Jungtinės Karalystės ir EEE / Šengeno šalių, kuriose koronaviruso infekcijos išplitimo lygis yra žemas, nereikia karantinuotis karantino viešbučiuose. Žmonės, besilankę vietovėse, kuriose koronaviruso infekcijos išplitimo lygis yra aukštas, turi būti apgyvendinti karantino viešbučiuose, neatsižvelgiant į jų kelionės tikslą. Užsieniečiams, gyvenantiems teritorijose, kurioms Norvegijoje netaikomi karantino įpareigojimai, taikomos atvykimo apribojimų išimtys.

– Dabar mes keičiame apgyvendinimo karantino viešbučiuose taisykles. Mes panaikiname kelionių skirstymą į būtinas ir nebūtinas įvažiuojant į Norvegiją. Vietoj to vertiname koronaviruso infekcijos išplitimo lygį atskirose šalyse. Tai reiškia, kad keliautojai iš Jungtinės Karalystės, EEE ir Šengeno šalių, kuriose koronoviruso infekcijos išplitimo lygis yra mažas, išvengia apgyvendinimo karantino viešbučiuose. Žmonės, kurie lankėsi vietovėse, kuriose koronaviruso infekcijos išplitimo lygis yra aukštas, privalo karantinuotis karantino viešbučiuose. Ši nuostata taikoma net ir tuo atveju, jei tai buvo būtina su darbu susijusi kelionė. Kai tik turėsime skaitmeninius, saugius ir patikrinamus dokumentus, apsaugoti asmenys, įskaitant ir tuos, kurie pirmąją vakcinos dozę gavo daugiau nei prieš tris savaites, taip pat nebebus apgyvendinami karantino viešbučiuose, – sako teisingumo ir viešojo saugumo ministrė Monica Maeland (H).

Šioms grupėms priklausantys asmenys privalės karantinuotis karantino viešbutyje nuo 2021 m. gegužės 27 d.:

– Už Europos ribų keliaujantys asmenys turi gyventi karantino viešbučiuose visą karantino laikotarpį, kol ne anksčiau kaip po septynių dienų bus gautas neigiamas testas.

– Keliautojams iš Europos šalių, kuriuose per pastarąsias 14 dienų 100 000 gyventojų tenka mažiau nei 150 naujų užsikrėtimo atvejų ir ne daugiau kaip 4 proc. testų yra teigiami, nereikia apsistoti karantino viešbučiuose. Jie privalo karantinuotis namuose arba kitoje tinkamoje karantinuotis vietoje.

– Atvykstantieji iš Jungtinės Karalystės, EEE ir Šengeno šalių, kuriose 100 000 gyventojų tenka daugiau nei 150 užsikrėtusiųjų, turi būti apgyvendinti karantino viešbučiuose tol, kol ne anksčiau kaip po trijų dienų atlikto tyrimo rezultatas bus neigiamas. Jiems turi būti taikomas karantinas namuose arba kitoje tinkamoje karantinavimosi vietoje, o iš karantino jie gali būti išleisti ne anksčiau kaip po septynių dienų atlikus testą.

– Atvykstantieji iš Europos šalių, kuriose koronaviruso infekcijos lygis ypač aukštas, turi būti apgyvendinti karantino viešbučiuose, kol ne anksčiau kaip po septynių dienų atliktas testas bus neigiamas. Daugiau informacijos apie šią grupę bus pateikta vėliau.

Išimtys dėl svarbių gerovės priežasčių bus taikomos ir toliau. Vyriausybė pradės taikyti šiai grupei skirtą atleidimo nuo karantinavimosi karantino viešbutyje tvarką, t. y. galėsite prašyti atleidimo nuo karantinavimosi karantino viešbutyje ir gauti sprendimą dar nepasiekę Norvegijos sienos.

– Griežtos priemonės prie mūsų sienų davė rezultatų. Įvežamų koronaviruso infekcijos atvejų sumažėjo, tačiau situacija pasaulyje vis dar yra sudėtinga ir daugelyje mus supančių šalių yra rimta. Turime ir toliau griežtai riboti užsieniečių įvažiavimą į Norvegiją. Tačiau dabar darome išimtis tiems, kurie gyvena šalyse, kuriose infekcijos išplitimo lygis toks žemas. Jiems netaikomi karantino reikalavimai, – sako teisingumo ir viešojo saugumo ministrė Monica Mæland.

Įvažiuoti gali užsieniečiai, gyvenantys šalyse ir (arba) teritorijose, kurioms Norvegijoje netaikomas karantinas („geltonosios šalys“). Šiuo metu tokiomis šalimis (teritorijomis) laikomos Grenlandija, Farerų salos, Islandija ir dalis Suomijos, tačiau tai keisis, nes vis daugiau šalių skiepija savo gyventojus ir mažėja užsikrėtusiųjų skaičius. Ši išimtis taip pat įsigalios gegužės 27 d. Jungtinė Karalystė yra įtraukta į sąrašą šalių, kurioms bus taikoma ši tvarka, todėl ji vertinama pagal tuos pačius kriterijus kaip EEE ir Šengeno šalys.

Pakartotinis įvažiavimo į šalį apribojimų palengvinimo įvertinimas bus atliktas 3-jame at(si)vėrimo plano etape. Tada bus apsvarstyti ir kiti palengvinimai keliaujantiems darbo reikalais, šeimos nariams, mylimiesiems, tarptautinių programų studentams ir moksleiviams.

Norvegijos sveikatos direktoratas ir  Norvegijos visuomenės sveikatos institutas (FHI) neseniai pateikė išsamias rekomendacijas dėl įvažiavimo į Norvegiją taisyklių, kurios turėtų būti taikomos tol, kol visiems vyresniems nei 18 metų asmenims Norvegijoje bus pasiūlyta vakcina. Be kita ko, patariama, kad šiuo laikotarpiu skiepytiems asmenims taip pat būtų taikomas trijų dienų karantinas ir kad iki liepos pabaigos būtų pratęstas patarimas vengti nebūtinų kelionių į užsienį. Vyriausybė kol kas nepateikė savo pozicijos dėl šių pasiūlymų. Manome, kad yra pagrindo abejoti, ar tai nėra per griežta, todėl buvo nurodyta atlikti naują vertinimą.

– Gavę naujas specialistų rekomendacijas, svarstysime galimybę visiškai panaikinti karantiną asmenims, kurie yra įgavę apsaugą pasiskiepijus arba turi imunitetą po persirgtos COVID-19 ligos. Tačiau tam reikės, kad iš pradžių turėtume patikrinamą koronasertifikatą, – sako Norvegijos sveikatos apsaugos ministras Bentas Høie.

Užsienio reikalų ministerija iki liepos 1 d. pratęsia rekomendacijas susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į užsienį.  Vis dar yra didelė rizika, kad dėl kelionių į užsienį gali padaugėti užsikrėtimo atvejų ir gali būti įvežta naujų viruso atmainų, todėl bus sunkiau atnaujinti darbą šalyje.

– Vyriausybės at(si)vėrimo plano įgyvendinimas vyksta, bet Norvegijos sveikatos apsaugos institucijos rekomenduoja vengti kelionių į užsienį kol nebus paskiepyta didžioji dalis Norvegijos gyventojų. Todėl iki liepos 1 d. pratęsiamas rekomendacijos vengti kelionių į užsienį galiojimas. Nenorime, kad rekomendacijos dėl kelionių į užsienį galiotų ilgiau nei būtina, tačiau, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, šią vasarą tikriausiai reikėtų planuoti atostogas Norvegijoje, – sako užsienio reikalų ministrė Ine Eriksen Søreide.

Spaudos pranešimas norvegų kalba čia.

Šaltinis – regjeringen.no

 

Liked it? Take a second to support Edita on Patreon!

Norvegijoje įsigalioja apgyvendinimo karantino viešbučiuose taisyklių pakeitimai bei įvažiavimo į šalį apribojimų palengvinimai
sfgdfg
  • .
    To Top