Norvegijos naujienos

Norvegijos Vyriausybės priimti Covid-19 taisyklių pakeitimai – kas švelninama ir kas griežtinama?

Dauguma nacionalinių koronaviruso suvaldymo priemonių bus tęsiamos, tačiau jaunajai visuomenės daliai ribojimai bus švelnesni.

Vvyriausybė vadovaujasi Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto ir Norvegijos sveikatos direktorato rekomendacijomis, kad nacionalinės koronaviruso suvaldymo priemonės būtų tęsiamos iki vasario.

Pakeitimai įsigalios nuo vasario 23 d., vidurnakčio. Naują priemonių vertinimą Vyriausybė atliks kovo viduryje.

“Matome, kad nacionalinės priemonės buvo efektyvios, ir vis daugiau žmonių apsaugoma vakcinuojant. Einame teisingu keliu.  Tačiau tuo pat metu padėtis vis dar nėra stabili, todėl mes toliau tęsime daugiausia nacionalinio lygio priemones, kurios ribos infekcijos plitimą”, – kalbėjo ministrė pirmininkė Erna Solberg.

Ką  vyriausybė keičia nacionalinių koronaviruso suvaldymo priemonių taikyme:

  • Studentai gali fiziškai dalyvauti užsiėmimuose universitetuose, kolegijose ir profesinėse kolegijose, laikantis sustiprintų infekcijos kontrolės priemonių.
  • Vyriausybė taip pat atveria sporto renginius ir varžybas, skirtas vaikams ir jaunimui, kuriuose susirenka dalyviai iš tos pačios komunos. Šiuose renginiuose gali dalyvauti iki 50 žmonių uždarose patalpose ir 200 žmonių lauke. Sporto šakose, kuriose kontaktas yra artimas, pavyzdžiui, futbolas, rankinis, visi varžybų dalyviai turi būti iš tos pačios komunos.
  • Reikalavimas dėl stacionarių vietų pakeistas reikalavimais dėl stacionarių, paskirtų vietų. Tai reiškia, kad žiūrovai viso renginio metu gali sėdėti ant kėdžių, ar suolų, arba fiksuotoje vietoje ant grindų. Šis pakeitimas leidžia rengti didesnius renginius kur kas įvairesnėse patalpose.
  • Renginiuose vidaus patalpose leidžiama dalyvauti iki 100 žmonių. Tai reiškia sugriežtinimą aktoriams, kai šiuo metu, pavyzdžiui teatre, fiksuotose vietose gali būti iki 200 žmonių, tačiau tai yra palengvinimas menininkams kitų tipų patalpose, pavyzdžiui, kaimo salėse ir koncertų scenose.
  • Renginiuose lauke tęsiamas ribojimas maksimaliai iki 200 žmonių, tačiau tai gali būti 3 grupės po 200 žmonių, jei jie sėdi fiksuotose paskirtose vietose ir tarp grupių yra dviejų metrų tarpas.
  • Šiandien leidžiama tiekti alkoholį tiems, kuriems patiekiamas maistas, o alkoholinių gėrimų išpilstymas turi būti nutraukiamas ne vėliau kaip vidurnaktį. Vyriausybė vadovaujasi Norvegijos sveikatos direktorato ir Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto patarimais ir alkoholinių gėrimų pardavimo stabdymo laiką paankstina iš  24.00 val. į 22.00 val.
  • Renginiuose bus tokia pati galimybė tiekti alkoholį kaip ir restoranuose.

Vyriausybė taip pat panaikina taikytas vietines koronaviruso suvaldymo priemones, kurios prieš kelias savaites buvo įvestos Vakarų Norvegijoje.

„Esant dabartinei situacijai, norint išlaikyti kontrolę, reikės mažiausiai dvi savaites tęsti didžiąją dalį nacionalinių infekcijos kontrolės priemonių“, – rekomendacijoje vyriausybei rašė Norvegijos sveikatos direktoratas.

Jokių atlaisvinimų sportui

“Kalbant apie populiariausias sporto šakas, daugelis ragino pradėti lygos žaidynes. Bet mes turime laikytis prioritetų, todėl dabar pasirinkome vaikus ir jaunimą iki 20 metų. Kol kas aukšto meistriškumo sporto varžyboms dar neatsiversime”, – sakė ministrė pirmininkė Erna Solberg.

Vyriausybė taip pat skelbia apie naujus koronaviruso plitimo galimybių ribojimus atvykstant į Norvegiją.

Griežtesnės atvykimo į Norvegiją taisyklės

Tai apima užsienio darbuotojus, turinčius specifinių kompetencijų ir kurie yra būtini norint surinkti, išardyti, patikrinti, suremontuoti, prižiūrėti ar informuoti apie mašinų ar techninės įrangos naudojimą.

Darbuotojas privalo turėti darbinius ar sutartinius santykius su besikreipiančia įmone. Taip pat privaloma sąlyga, kad darbas yra būtinas norint išlaikyti verslą veikiantį.

“Pirmiausia, mes esame atviri techniniam personalui, atliekančiam užduotis, kurios yra būtinos norint išlaikyti veiklą Norvegijos darbo vietose. Dabar žiūrėsime, ar galų gale galėsime atsiverti ir kitiems darbuotojams”, – kalbėjo prekybos ir pramonės ministras Iselin Nybø.

Darbuotojai, kuriems leidžiama įvažiuoti į Norvegiją, privalo laikytis karantino nuostatų, o darbdaviai, kurie suteikia apgyvendinimą užsienio darbuotojams, privalo turėti apgyvendinimo vietas iš anksto patvirtintas Norvegijos darbo inspekcijos.

Sveikatos priežiūros institucijos rekomenduoja griežtą sienų kontrolę

Vyriausybė priėmė „covid-19“ taisyklių pakeitimus, kuriais užtikrinama, kad darbdaviai gali būti nubausti, jei bus nesilaikoma reikalavimų, keliamų darbuotojų apgyvendinimo vietoms. Sveikatos priežiūros institucijos taip pat rekomenduoja išlaikyti griežtas kovos su įvežama infekcija priemones ir stiprinti veiklą testavime, izoliavime, infekcijos kontroliavime ir karantinavime. Norvegijos sveikatos direktoratas rašo, kad ateinančiais mėnesiais bus svarbu tęsti griežtą sienų kontrolę, išplėstinį testavimą ir veiksmingus karantino veiksmus po įvažiavimo.

“Mes palaipsniui surinkome patikimą informaciją,  kad infekcijų kontrolės priemonės ypač slegia vaikus ir jaunimą. Politiniu požiūriu tai yra objektyvu pagailėti jų, kiek tai leidžia galimybės”, – rašo direkcija.

Mutavusios veislės yra labiau užkrečiamos tarp jaunų žmonių

Tuo pačiu metu Norvegijos sveikatos direktoratas pabrėžia, kad mutavę viruso atmainos yra labiau užkrečiamos jauno amžiaus grupėse, įskaitant vaikus. Taigi vaikai ir jaunimas gali prisidėti prie infekcijos plitimo labiau nei anksčiau.

Taip pat nurodoma, kad dar kelias savaites bus svarbus mažas judėjimo intensyvumas tarp komunų. „Tai gali turėti įtakos priemonių planavimui tiek vietos, tiek šalies mastu“, – rašo Norvegijos sveikatos direktoratas.

Šaltinis: nrk.no

 

Norvegijos Vyriausybės priimti Covid-19 taisyklių pakeitimai – kas švelninama ir kas griežtinama?
sfgdfg
  • .
    To Top