Norvegijos naujienos

Norvegų požiūris į imigrantus pastebimai keičiasi

Naujas tyrimas atskleidė, kad norvegai per pastaruosius du dešimtmečius ėmė vis palankiau vertinti atvykėlius.

Norvegijos statistikos departamento (Statistisk sentralbyrå) atliktas tyrimas parodė, kad norvegai vis pozityviau vertina atvykėlius ir imigracijos klausimu tampa vis atviresni.

Tyrimas atliktas po kasmetinės statistikos tarnybos apklausos dėl požiūrio į imigraciją. Ši apklausa parodė, kad teigiamai imigraciją vertinančių respondentų skaičius išaugo.

Nuo 2002-ųjų visuomenės požiūris į imigraciją nuolatos darėsi vis palankesnis, išskyrus 2015-uosius, kai po pabėgėlių krizės šalis patyrė prieglobsčio prašytojų antplūdį.

„Pastebime, kad palankesnio požiūrio išreiškimas sutampa su tuo, jog daugėja ir kontaktų su migrantais. Dauguma žmonių, turinčių kontaktų su imigrantais, pažymi, kad ši jų patirtis buvo daugiausia teigiama“, – dėsto vyresnioji Norvegijos statistikos tarnybos patarėja Frøydis Strøm.

Šios apklausos metu gyventojų taip pat buvo teiraujamasi, ar dėl pandemijos ir kelionių ribojimų jie tapo labiau skeptiški darbo imigracijos atžvilgiu. Didesnė dalis – 59 proc. – teigė, kad pandemija jų požiūrio į darbo jėgą iš užsienio nepakeitė. Tačiau 29 proc. atsakė, jog koronaviruso pandemija paskatino juos į darbo jėgos imigraciją žiūrėti kritiškiau.

Svarbu paminėti, kad 80 proc. respondentų teigė, jog imigrantai į darbo sritį įnešė vertingą indėlį, o septyni iš dešimties manė, kad imigracija iš kitų valstybių nei Šiaurės šalys teigiamai paveikė ekonomiką.

Pirmą kartą manančių, kad pabėgėliams įsikurti ir gauti leidimą gyventi turėtų būti lengviau, dalis buvo didesnė už tų, kurie pasisakė už taisyklių griežtinimą. Tiesa, dauguma visgi pritaria tam, kad imigracijos ir integracijos taisyklės išliktų tokios, kokios yra dabar.

Dėl klausimo, ar imigrantai turėtų stengtis tapti „norvegiškesni“, visuomenė buvo labiau susiskaldžiusi. Mažiau nei pusė apklaustųjų teigė nesutinkantys su mintimi, kad užsieniečiai turėtų būti panašesni į vietinius, o 32 proc. su šia mintimi sutiko.

Ilgalaikių tendencijų ir požiūrio į imigrantus pokyčių tyrime Norvegijos statistikos tarnyba pažymi, kad moterys yra labiau nei vyrai linkusios palankiai vertinti imigraciją. Jauni žmonės ir miestų gyventojai taip pat yra atviresni atvykėliams iš užsienio nei vyresnio amžiaus žmonės ir gyvenantys kaimiškose vietovėse.

Parengta pagal thelocal.no.

Liked it? Take a second to support Inga Kazakevičiūtė on Patreon!

Norvegų požiūris į imigrantus pastebimai keičiasi
sfgdfg
  • .
    To Top