Įdomioji Skandinavija

Problemų su pabėgėliais spaudimas verčia Švedijos policiją kviestis pagalbon ir kariuomenę

 

Policija neturi tiek resursų pati  susitvarkyti su didžiulėmis užduotimis vykstant pabėgėlių krizei, sako švedų valstybės policijos vadovas.

 

Prieglobsčio prašančių staigus antplūdis į Švediją verčia švedų policiją prašyti pagalbos ir militaristinių pajėgų, ir krašto apsaugos  civilinės tarnybos, tvirtina valstybės policijos vadovas Dan Eliasson laikraščiui Svenska Dagbladet.

 

Formaliai svarstyti susidariusią padėtų  siūloma   apie sausio vidurį, kuomet valstybės policijos vadovas prašys suteikti resursų  ateičiai iki  2020 metų.

 

Sienų kontrolė ir neramumai

 

Kad susitvarkytų su ūmia užduotimi dėl tūkstančių prieglobsčio prašytojų čia ir dabar, policija jau dabar rekrūtuoja civilius darbuotojus ir tariasi su civiline krašto apsaugos tarnyba dėl konkrečios pagalbos.

 

Sienų kontrolė, kurią įsivedė švedai, ir neramumai daugybėje prieglobsčio centrų gerokai išeikvojo  policijos resursus.

– Susidariusi padėtis spaudžia vietinius gyventojus, kur įsikūrę prieglobsčio centrai, todėl svarstom apie visas įmanomas galimybes. Juk mes atsakome už tvarką ir saugumą, – sako TT Fredrik Wallen, spaudos atstovas valstybės policijoje.

Taip pat svarbu išspręsti kalbos barjero problemą, kylant konfliktams ir neramumams prieglobsčio centruose.

 

Greitai įsigalios  asmens tapatybės  vadinamoji ID-kontrolė

 

Švedijos parlamentas balsų dauguma nusprendė įsivesti ID kontrolę autobusuose, lėktuvuose ir traukiniuose, kurie atvyksta į Švediją.

Naujas įstatymas įsigalės nuo 21 gruodžio, bet kaip skelbia TT ID-kontrolė realiai bus pradedama vykdyti nuo  sausio 4-os.

Per visą rudenį apie 100 000 žmonių pasiprašė prieglobsčio Švedijoje, ir policija buvo priversta sutelkti visas savo pajėgas toje srityje.

 

 

Liked it? Take a second to support MantasM on Patreon!

sfgdfg
  • .
    To Top