Švedijos naujienos

Švedijos planas stabdyti masinius vaikų dingimus

Švedijos vyriausybė reaguoja į baimes dėl imigrantų vaikų. Nelydimi vaikai, likę be suaugusiųjų priežiūros dingsta laukdami prieglobsčio patvirtinimo arba paneigimo. Dauguma jų, tikima, tampa seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis aukomis.

Šie dingimai privertė valdžią sunerimti ir Švedijos vyriausybė imasi veiksmų: jie ims nepilnamečiams priminti ir rodyti jų teises. Taip pat agentūros bus įgaliojamos atlikti išsamius interviu su vaikais, grįžusiais po dingimų.

Vaikus kontroliuojanti agentūra Švedijoje (Barnombudsmannen) įpareigojama rūpintis vaikais primenant jų teises ir kreipiant dėmesį į norus remiantis Jungtinių tautų vaikų teisių konvencija. Šių interviu tikslas – išanalizuoti ką vaikai patiria ir bandyti išsiaiškinti kokius būdus galima taikyti siekiant juos apsaugoti nuo dingimų, seksualinio išnaudojimo ir prekybos žmonėmis ateityje.

Tai – 23 punktų programos dalis, su kuria valdžia ir kiti įgalioti organai tikisi apsaugoti vaikus nuo nusikaltimų ir socialinio nepritekliaus Švedijoje. Švedijos vyriausybė priims galutinį sprendimą susirinkimo, vyksiančio trečiadienį, metu.

Pirmadienį vietinė radijo stotis ,,P4 Blekinge“ pranešė apie šešis pabėgėlius vaikus, atvykusius į šalį be suaugusiųjų priežiūros. Vaikai gyveno pietinėje Švedijos provincijoje, jiems teko susidurti su šiukiščiomis gyvenimo sąlygomis. Visi šeši gyveno viename rūsyje globos namuose, negaudavo pakankamai maisto ir naudojimasis tualetu buvo ribojamas.

Birželio mėnesį žmogaus teisių organizacija ,,human rights watch“ (žmogaus teisių stebėtojas) kritikavo Švedijos elgesį su neprižiūrimais nepilnamečiais pabėgėliais. Ypatinga kritika buvo skiriama ilgai vykdomam prieglobsčio prašymo procesui ir psichologinės priežiūros trūkumui nukentėjusiems.

Pasak ,,Human Rights Watch” atstovų spaudai, daugiau nei 35 000 nelydimų vaikų prešė prieglobsčio Švedijoje 2015 metais, tai didžiulis skirtumas nuo 2014 metų, kai prieglobsčio Švedijje ieškojo 7000.

Liked it? Take a second to support Eglė on Patreon!

sfgdfg
To Top