Įdomu

Beveik pusė švedų ir danų ES iškeistų į Šiaurės šalių sąjungą

Nauji duomenys rodo, kad nemažai švedų ir danų verčiau rinktųsi būti „Šiaurės Sąjungos“, sudarytos iš Švedijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Islandijos, nei Europos sąjungos dalimi.

Kairiosios pakraipos Norvegijos laikraštis „Klassekampen“ (liet. klasių kova) apklausė apie 1000 žmonių kiekvienoje iš trijų Skandinavijos šalių. Žmonių buvo klausta, koks šalių bendradarbiavimas juos tenkintų labiau – dabartinė situacija, kai Švedija ir Danija priklauso ES, o Norvegija Europos ekonominei erdvei, ar nauja „Šiaurės Sąjunga“ su daugelį sričių apimančia bendra politika.

Net 47% apklaustų švedų ir 45% danų rinktųsi Šiaurės šalių sąjungą. Europos sąjungai palankesni buvo vos 32% apklaustųjų Švedijoje ir 36% Danijoje. Likusieji nuomonės šiuo klausimu neturėjo.

Atsižvelgiant į tai, jog Norvegija nėra ES narė, norvegams apklausoje buvo pateikti trys variantai – stoti į ES, formuoti naują Šiaurės šalių sąjungą arba nieko nekeisti.

Paaiškėjo, kad daugiau nei pusė (52%) norvegų norėtų tęsti dabartinio lygio bendradarbiavimą su ES, 31% pasisakė už Šiaurės sąjungą ir tik 10% norėtų matyti Norvegiją ES sudėtyje.

Nepaisant to, kad hipotetinės „Šiaurės sąjungos“ sudėtyje minimos ir Suomija bei Islandija, šių šalių gyventojai apklausiami nebuvo.

Pagal thelocal.se

Liked it? Take a second to support Dominyka G. on Patreon!

Beveik pusė švedų ir danų ES iškeistų į Šiaurės šalių sąjungą
sfgdfg
  • .
    To Top