Naujienos

Buvote komandiruotas dirbti į Švediją? Sužinokite, ar turite grąžintinų mokesčių

Daugelis laikinai Švedijoje dirbančių lietuvių pamiršta ar visai nepasidomi apie savo asmeninę mokestinę atsakomybę svečioje šalyje. Skirtingai nei Lietuvoje, kur už visas darbuotojo mokestines atsakomybes atsako darbdavys, Švedijoje atsakomybę neša ir darbuotojas taip pat. Asmenys, gavę Švedijos mokesčių mokėtojo numerį, privalo kartą per metus deklaruoti visas savo pajamas. Įprastai deklaracijos turi būti pateikiamos einamų metų gegužės 3 d.

 konsultantė Milda Gurkšnienė, Consultė ekonomi & juridik AB

Nepateikus deklaracijos laiku yra skaičiuojami vėlavimo mokesčiai. Pateikus ją po įprastos deklaravimo datos, gali tekti sumokėti 1250 SEK delspinigius. Jei deklaracijos nepateiksite per tris mėnesius nuo įprastos deklaravimo datos, turėsite papildomai sumokėti dar 1250 SEK, o jei pavėluosite pateikti deklaraciją penkis mėnesius ir ilgiau, turėsite sumokėti dar vieną 1250 SEK vėlavimo mokestį. Tai reiškia, kad iš viso gali tekti sumokėti 3750 SEK delspinigių Švedijos mokesčių inspekcijai. Jeigu yra lėšų iš asmeniui priskaičiuotų grąžintinų mokesčių (gyvenojo pajamų mokesčio permoka), baudos už deklaracijos nepateikimą išskaičiuojamos iš jų. Kitu atveju skaičiuojama skola, kuri ganėtinai greitai nusėda Švedijos antstolių bylose išieškojimui.

Kokia suma, mokėtina ar gražintina bus metų pabaigoje, skatteverket žiūri kiekvienu atveju individualiai. Consultė ekonomi & juridik AB konsultantė Milda Gurkšnienė pataria:

– Jeigu gavote deklaraciją su grąžintina mokesčių suma, labai svarbu, kad teikiant deklaraciją Švedijos mokesčių inspekcijoje registruotumėte savo banko sąskaitą į kurią būtų pervesti pinigai. Kitu atveju pinigai liks jūsų mokesčių sąskaitoje. Mes kasmet gauname šimtus laiškų su grąžintinom sumom Švedijoje dirbusiems lietuvimas, liūdna kai mes negalime tų žmonių surasti. Kai kurių darbuotojų grąžintinos sumos siekia ir 25 000 SEK, guli jos ant mūsų darbo stalų metus ir ilgiau, – sako konsultantė.

Su deklaracijomis ne visada mokesčiai yra grąžinami, gali būti ir priešingai – reikia sumokėti papildomą gyventojo pajamų mokestį. Jeigu skatteverket sprendimas toks, tai būtinai tai ir turite padaryti iki paskirtos apmokėjimo dienos. Pavėlavus apmokėti skaičiuojamos palūkanos, kurios yra 16,25 proc. Jeigu neapmokėta mokesčių sumą yra didesnė nei 2000 sek. asmuo yra perduodamas anstoliams.

– Taip pat svarbu pažymėti, kad jūs kaip skolininkas būsite įtraukimas į kredito ataskaitas teikiančių įmonių registrą, kas po to gali sukelti sunkumų prašant paskolos, norint išsinuomoti ar pirkti nekilnojamą turtą ar netgi užsisakinėjant telefono abonimentą, – sako konsultantė Milda.

Valstybė, mokesčių įstatymais ir kitais teisės aktais reguliuodama mokestinius santykius, nustato ne tik valstybinę mokesčių sistemą, apibrėžia mokesčių mokėtoją, jų teises ir pareigas, nustato mokesčių skaičiavimo ir mokėjimo tvarką, bet ir kartu nustato teisinės atsakomybės mechanizmą už mokesčių įstatymų pažeidimus.

– Kažkaip norėtųsi pasiekti tą paprastą žmogų atvykusi dirbti į Švediją, kad jis pasidomėtų kokiu adresu buvo/yra registruotas čia, koks yra jo mokesčių mokėtojo numeris, paskatinti, kad gavęs kažkokius laiškus iš skatteverket (arba jei nieko negauna) nepabijotų kreiptis ir prašyti paaiškinimo kaip elgtis toliau. – pataria konsultantė Milda Gurkšnienė.

Privačius asmenis konsultuoja:

Milda Gurkšnienė, [email protected]  +46-73 053 6790

Monika Jurgaitė, [email protected] +46-72-897 0582

http://www.consulte.nu

Liked it? Take a second to support Vaida on Patreon!

Buvote komandiruotas dirbti į Švediją? Sužinokite, ar turite grąžintinų mokesčių
sfgdfg
  • .
    To Top