Danijos naujienos

Danija apskaičiavo, kiek šaliai kainuoja imigrantai iš ne Vakarų valstybių

Kaip rodo Danijos finansų ministerijos kasmetinė ataskaita, imigracijos iš vadinamųjų „ne Vakarų šalių“ kaina valstybei 2018-aisiais siekė 31 mlrd. kronų.

Šis skaičius, apskaičiuojamas kaip grynosios išlaidos arba nettobidrag, yra paremtas valstybės išlaidomis viešosioms paslaugoms, susijusioms su imigracija, ir imigrantams skiriamomis socialinėmis išmokomis.

Tai reiškia, kad į apskaičiuotas išlaidas įtrauktos ne tik išmokoms skirtos lėšos, bet ir viešosioms paslaugoms, prieinamoms visiems Danijoje, skiriamos lėšos.

Iš bendros sumos išskaičiuoti mokesčiai, kuriuos sumokėjo asmenys, patenkantys į kategoriją „ne iš Vakarų šalių kilę imigrantai ar jų palikuonys“.

Danijos institucijos ir statistikos tarnybos ne iš Danijos kilusius asmenis skirsto į dvi grupes: imigrantus ir imugrantų palikuonis (efterkommere).

Asmuo laikomas danu, jeigu bent vienas iš jo ar jos tėvų yra danas ir yra gimęs Danijoje. Žmonės, apibrėžiami kaip imigrantai ar jų palikuonys, šių kriterijų neatitinka. Skirtumas tarp imigrantų ir jų palikuonių yra tas, kad imigrantai yra gimę už Danijos ribų, o jų palikuonys – Danijoje.

Visos Europos Sąjungos šalys drauge su Andora, Australija, Kanada, Islandija, Lichštenšteinu, Monaku, Naująja Zelandija, Norvegija, San Marinu, Šveicarija, Jungtine Karalyste, Jungtinėmis Valstijomis ir Vatikanu laikomos Vakarais.

Kitos šalys – visa Lotynų Amerika, Afrika ir Azija – laikomos ne Vakarais.

Be to, institucijos taip pat ėmė skirstyti „ne Vakarų“ kategoriją į vadinamąsias MENAPT šalis ir kitas ne Vakarų valstybes.

MENAPT apima Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybes bei Pakistaną ir Turkiją.

Pasak Finansų ministerijos pareiškimo, imigrantai iš MENAPT šalių valstybei kainavo 24 mlrd. kronų iš visos 31 mlrd. kronų sumos, kuri 2018-aisiais buvo išleista imigrantams ne iš Vakarų valstybių.

Žmonės iš MENAPT šalių 2018-aisiais sudarė maždaug 55 proc. visų imigrantų iš ne Vakarų valstybių ir jų palikuonių.

Pasak Finansų ministerijos, reikšmingą abiem grupėms skirtos sumos skirtumą derėtų vertinti jų atvykimo į Daniją motyvų kontekste.

Taip yra todėl, kad didesnė dalis žmonių iš MENAPT šalių į Daniją atvyksta kaip pabėgėliai arba dėl šeimų susijungimo, o štai žmonės iš kitų valstybių į Daniją dažniau atvyksta dėl darbo ar studijų.

Ministerijos teigimu, imigrantų iš MENAPT šalių ir jų palikuonių kaina Danijos valstybei, skaičiuojant kainą vienam asmeniui, buvo 85 tūkst. kronų.

Atvykusių iš kitų šalių atveju ši suma siekė 4 tūkst. kronų asmeniui.

Ministerija pažymi, kad imigrantai iš Vakarų valstybių ir Danijos piliečiai prisideda prie valstybės finansų mokėdami mokesčius.

2018-aisiais imigrantams iš ne Vakarų valstybių skirta suma buvo 2 mlrd. kronų mažesnė nei 2017-aisiais ir 11 tūkst. kronų mažesnė nei 2015-aisiais.

Imigracijos ir integracijos ministras Mattias Tesfaye pažymi, kad mažėjanti bendra imigrantams iš ne Vakarų valstybių skirta suma atspindi griežtą vyriausybės požiūrį į imigraciją.

„Ataskaita patvirtina problemas, apie kurias mes žinome. Vis dar egzistuoja didelis integracijos atotrūkis. Tačiau džiaugiuosi, kad matyti, jog išlaidos imigrantams ir jų palikuonims mažėja. Tai gera žinia. Griežta imigracijos politika veikia“, – pranešime sakė M. Tesfaye.

 

Parengta pagal thelocal.dk.

Liked it? Take a second to support Inga Kazakevičiūtė on Patreon!

Danija apskaičiavo, kiek šaliai kainuoja imigrantai iš ne Vakarų valstybių
sfgdfg
  • .
    To Top