Danijos naujienos

Danijoje įsigaliojo COVID-19 nedarbingumo dienų kompensacijos tėvams ir įmonėms

Vyriausybei susitarus su Danijos darbo rinkos atstovais, už darbovietėse išaugusį nedarbingumo dienų, susijusių su padidėjusiu COVID-19 atvejų kiekiu, skaičių bus galima gauti kompensaciją.

Kadangi vis daugiau žmonių nustatomas COVID-19, Danijos įmonėse daugėja nedarbingumo dienų.

Tai reiškia, kad kompanijos, turinčios mokėti darbuotojams, kol šie yra izoliacijoje, netenka pinigų.

Šią problemą netrukus galės išspręsti pritaikius laikinas specialiąsias nuostatas, dėl kurių susitarė vyriausybė ir darbo rinkos atstovai.

Susitarimas leis kompanijoms kreiptis dėl išlaidų, patirtų mokant už darbuotojų nedarbingumą, kompensacijos.

Išmokų schema labai panaši į ankstesnę, baigusią galioti liepą. Ji įsigaliojo nuo šios savaitės antradienio ir gali būti taikoma atgaline data.

Paprastai kompanijos turi apmokėti ligos pašalpą už iki 30 pirmųjų nedarbingumo dienų. Ši schema leidžia kompanijoms kreiptis dėl tokios kompensacijos. Esminis kompensacijos kriterijus – konkretus darbuotojas, dėl kurio skiriama kompensacija, iš namų dirbti negali.

Be to, susitarimas numato, kad tėvai, negalintys atvykti į darbą, nes turi prižiūrėti vaikus, kuriems dėl COVID-19 tenka būti ne mokykloje, o namuose (jie išsiunčiami į namus), taip pat galės kreiptis dėl priežiūros išmokos į Udbetaling Danmark, kuri suteikiama iki 10 dienų laikotarpiui. Vaikai turi būti ne vyresni nei 13 metų amžiaus.

Besikreipiantis motina ar tėvas turi turėti teisę tėvystės išmokoms gauti – yra sukaupę ne mažiau nei keturių mėnesių darbo stažą ir dirba ne mažiau kaip 40 valandų per mėnesį. Be to, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ugdymo įstaiga vaiką dėl koronaviruso išsiuntė namo, taip pat dokumentą, nurodantį, kad mama ar tėvas (arba abu tėvai, jei dirba abu) neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu.

„Jeigu yra galimybė dirbti iš namų, tą reikia ir daryti. O ši išmoka skirta tiems žmonėms, kurių darbas toks, kad galimybės dirbti iš namų nėra“, – aiškino profesines sąjungas vienijančios organizacijos Fagbevægelsens Hovedorganisation vadovė Lizette Risgaard.

Susitarimas įsigaliojo lapkričio 23-ąją ir galios iki 2022-ųjų vasario 28-osios. Artėjant šiai datai, jis bus peržiūrėtas, ir įvertinta, ar reikalingas pratęsimas.

Parengta pagal thelocal.dk ir bm.dk.

Liked it? Take a second to support Inga Kazakevičiūtė on Patreon!

Danijoje įsigaliojo COVID-19 nedarbingumo dienų kompensacijos tėvams ir įmonėms
sfgdfg
  • .
    To Top