Danijos naujienos

Lietuvos ambasada Danijoje kviečia į susitikimus

Lietuvos ambasada Danijoje informuoja, kad š.m. kovo 1-3 d. Danijoje lankysis Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas iš Kanados ir maloniai kviečia prisijungti prie numatytų su prelatu susitikimų.

1.Penktadienį, kovo 1 d. 14.30 val.  Kavos puodelis su ambasados kolektyvu.  Adresas Lietuvos Respublikos ambasada Danijoje, Bernstorffsvej 214, 2920 Charlottenlund.  Apie ketinimus prisijungti informuokite [email protected] iki vasario 28 d.

2.Šeštadienį, kovo 2 d. 12.30 val.  Lietuviškos šv. Mišios Šv. Norberto katalikų bažnyčioje Vejlėje.   Mišias atnašaus prelatas E.Putrimas ir kun. N.Vyšniauskas, vargonaus Ramūnas Styra. Po mišių dainininkės Karolinos Ščiuskaitės koncertas ir prelato susitikimas su Vejlės lietuviais. Adresas Fjellegade 2, 7100 Vejle.  Padėka Jylland & Fyn lietuvių bendruomenei už gražią iniciatyvą!

3. Sekmadienį, kovo 3 d. 14.30 val.  Lietuviškos šv. Mišios už pasaulio lietuvius Jėzaus Širdies bažnyčioje.  Atnašauja prelatas E.Putrimas ir kun. N.Vyšniauskas.  Po Mišių agapė parapijos salėje, prelato susitikimas su lietuviais. 15.30-16.30 val. Egidijaus Lukšio koncertas ir Dublino lietuvių bendruomenės pirmininkės Rasos Kochanauskaitės Raižienės poezijos knygos pristatymas.  Adresas Stenosgade 4, Kopenhaga.  Organizuoja Sielovados komitetas.

Pagarbiai,

Gintė Damušis

Lietuvos ambasadorė Danijoje

Liked it? Take a second to support Lina Mac on Patreon!

Lietuvos ambasada Danijoje kviečia į susitikimus
sfgdfg
To Top