Danijos naujienos

Naujasis Dansk Folkeparti įstatymas imigrantams ne į naudą (papildyta)


,,Jei Danijoje nutinka kritinė situacija, dėl kurios šalies sienos patiria spaudimą, prieglobsčio prašytojai, laukiantys prie sienos šalies gali būti neįleidžiami į Daniją.‘‘

Tai vienas iš kelių apribojimų, apribojančių užsieniečių privilegijas Danijoje. Naujasis ,, Blå finanslov” – neseniai parengtas Danijos tautos partijos (Dansk folkeparti) įstatymas buvo priimtas penktadienio popietę.

Šiek tiek neįprastas dalykas biudžeto deryboms – tai Danijos tautos partijos septyni reikalavimai, užsieniečių privilegijų sugriežtinimai, išdėstyti partijos plane.

Vyriausybė derybose nurodė, kad su tautos partija derėsis tik tada, kai ,,susirinkime bus aptariami ekonominiai klausimai“.
Bet finansai nagrinėjami visuose septyniuose Danijos tautos partijos nurodytuose punktuose.

Šalia ekonominių klausimų, naujasis ,,finanslov‘‘ iškelia griežtesnius reikalavimus pabėgėliams ir imigrantams,siekiantiems gauti nuolatinį leidimą gyventi.

Kas pasikeis?

Pagal naująjį įstatymą, tam, kad gautų nuolatinį leidimą gyventi, imigrantas privalo Danijoje būti išgyvenęs aštuonis metus. Naujasis punktas sugriežtina dabar galiojantį įstatymą, pagal kurį imigrantas turi Danijoje būti praleidęs šešis metus.

Papildyta:

Taip pat vietoj buvusių dvejų su puse stabilaus, pilno etato darbo metų, įvedama trijų su puse metų taisyklė – norintys gauti nuolatinį leidimą gyenti Danijoje turi būti turėję nuolatinį darbą bent tris su puse metų.

Šeimos narį nuolatinį leidimą gyventi turintis asmuo galės atsivežti tik po trijų metų. Tai reiškia, kad jei atvažiuojate į Daniją šiandien, aštuonis metus turite laukti leidimo gyventi ir po jų dar tris, kol galės atvykti jūsų šeimos narys. Sudėjus viską, jūsų šeimo narys atvažiuoti galės tik po 11 jūsų buvomo Danijoje metų.

Užsieniečių, kurie yra nuteisti bent šešių mėnesių bausmei kalėjime, prašymai dėl nuolatinio leidimo gyventi atmetami. Iki naujojo įstatymo tokie žmonės leidimo gyventi negalėjo gauti metus.

,,Užsieniečiai neturėtų būti remiami visuomenės keturis metus prieš aplikuodami nuolatiniam leidimui gyventi‘‘ – skelbia naujasis įstatymas, kol senuoju įstatymu paramos ir pagalbos terminas buvo treji metai.

Planas – Išsiųsti namo

Užseniečiai, turintys leidimą gyventi Danijoje, norintys grįžti į savo gimtąją šalį, gaus finansavimą kelionei namo ir savivaldybės gaus 25 000 kronų finansinę pagalbą už kiekvieną atvykėlį repatriatą.
Jei atvykėlis iš repatriacijos grįš atgal į Daniją, jis privalės grąžinti visą suteiktos ,,pagalbos“ sumą atgal.

Griežtesnės taisyklės ir pabėgėliams

Partija taip pat užtikrins sugrįžimą pabėgėlių, kurių prašymai gauti prieglobstį buvo atmesti, paskirdami Danijos ambasadorius, atsakingus už tam tikras zonas.

Pagal naująjį įstatymą, kelios iniciatyvos taip pat turi užtikrinti ,,taiką ir tvarką” šalies kalėjimuose ir pataisos namuose.

Tarp kitų taisyklių dėl vaikų priežiūros, įvestas ir naujas įstatymas dėl elgesio pabėgėlių vaikų centruose – pagal įstatymą, iš nelydimų nepilnamečių bus galima atimti paskirtus kišenpinigius jei šie nusižengs pabėgėlių centro taisyklėms. Taip pat nepilnamečių pabėgėlių centrai steigiami bus mažesni – taip tikimasi įvesti daugiau disciplinos.

Įstatyme pastebimas ir kriminalizuojamas kempingavimas keliuose ar kitose viešose vietose – Danijoje besilankantys užsieniečiai negali statytis palapinių ,,gatvėse”.

Naujas įstatymas taip pat skiria 220 milijonų kronų Danijos sienos patikroms. Vyriausybė sausio 4 dieną pristatė laikinąją sienos patikrą, kuri, kaip buvo numatyta turi veikti iki vasario 12 dienos. Paskirti pinigai bus naudojami tęsti patikroms prie Danijos sienos.

Finale partijos sutarė dėl reikiamybės ,,kritiškai” interpretuoti ir vertinti Europos Žmogaus Teisių Teismo veiksmus.

Naujasis Dansk Folkeparti įstatymas imigrantams ne į naudą (papildyta)
sfgdfg
  • .
    To Top