Danijos naujienos

Naujoji Danijos vyriausybė atsisako planų nepageidaujamus migrantus apgyvendinti negyvenamoje saloje

Planus apgyvendinti “nepageidaujamus” migrantus Lindholme, negyvenamoje Danijos saloje, naujoji Mette Frederiksen vyriausybė atmes.

Praėjusių metų pabaigoje darbus baigianti Larso Løkke Rasmusseno koalicinė vyriausybė pasiekė susitarimą į salą perkelti iki 125 deportacijos laukiančių prieglobsčio prašytojų, kurių prašymai buvo atmesti, taip pat nusikalstama veikla pasižymėjusių migrantų.

Tačiau sala šiam tikslui panaudojama nebus – taip nuspręsta naujajame M. Frederiksen susitarime su kairiosiomis partijomis, patvirtinus naują socialdemokratų vadovaujamą mažumos vyriausybę.

Nuteisti užsienio piliečiai taip pat nebeliks Kærshovedgård – Jutlandijoje esančiame centre, kur dabar jie gyvena drauge su prieglobsčio ieškotojais, kurių prašymai buvo atmesti, tačiau kurie neįvykdė jokių nusikaltimų. Verslas ir visuomenės atstovai pareiškė esantys nesaugūs dėl tokios situacijos.

Tad prireiks naujo migrantų apgyvendinimo plano.

Naujoji vyriausybė taip pat ras alternatyvą šeimų apgyvendinimui Sjælsmark – centre atmestiems prieglobsčio prašytojams, kurį kritikavo Danijos Raudonasis kryžius. Nevyriausybinė organizacija įspėjo, kad ši vieta gali sužaloti vaikų psichinę sveikatą.

“Prieglobsčio ieškotojai, kurių prašymai buvo atmesti, dabar gyvena greta susišaudymų. Galime padaryti ir geriau”, – apie Sjælsmark sakė M. Frederiksen.

Susitarime pabrėžiama, kad naujas šeimų išgabenimo procesas bus “rengiamas atsižvelgiant į Raudonojo kryžiaus rekomendacijas ir Ombudsmeno ataskaitą dėl sąlygų Sjælsmark”.

Be to, Danija atnaujins pabėgėlių priėmima pagal Jungtinių Tautų kvotų sistemą – to nebuvo daryta nuo 2016-ųjų.

Pabėgėlių, kurie bus priimti, skaičius dar bus patikslintas, tačiau pabėgėliai pagal Jungtinių Tautų kvotas bus priimami 2019-isiais ir 2020-aisiais, teigia vyriausybės atstovai.

Nors pabėgėlių atžvilgiu padaryta lengvatų, M. Frederiksen pakartojo savo pažadą iš esmės tęsti savo pirmtako vykdytą griežtą imigracijos politiką ir tvirtina, kad naujasis susitarimas to siekia.

Bus išsaugotas taip vadinamas “paradigmos poslinkis” – naujas požiūris į prieglobstį, kuomet susitelkiama veikiau į pabėgėlių sugražinimą į jų kilmės šalis, kai tik tai yra įmanoma, o ne jų integravimą.

“Mes tebesiorientuojame į pabėgėlių sugrąžinimą ir laikinąjį prieglobstį. Į Daniją atvykstantiems pabėgėliams užtikrinama apsauga. Tačiau įsivyravus taikai jie privalo grįžti namo”, – sakė naujoji premjerė.

Visgi bus palengvinta situacija Danijoje dirbantiems pabėgėliams.

“Mes matėme pavyzdžių, kai pabėgėliai, nors ir dirba, netenka leidimo gyventi. Todėl dabar suteiksime galimybę dirbantiems pabėgėliams pasilikti Danijoje. Tam reikės dvejus metus išdirbti tam pačiam darbdaviui, o šis turi išreikšti norą darbuotoją pasilikti”, – teigė M. Frederiksen.

Parengta pagal thelocal.dk.

Naujoji Danijos vyriausybė atsisako planų nepageidaujamus migrantus apgyvendinti negyvenamoje saloje
sfgdfg
  • .
    To Top