Danijos naujienos

Susipažinkime su Danijos politika!

Daniškosios parlamentinės partijos

Šiame straipsnyje pristatysime didžiausias Danijos politines partijas bei pateiksime esmines jų politines nuostatas. 2015 metai yra šalies Parlamento rinkimų metai todėl ne tik danams, bet ir kiekvienam Danijoje gyvenančiam lietuviui būtų pravartu bent iš dalies susipažinti su politinėmis organizacijomis, kurios priima sprendimus veikiančius mūsų visų gyvenimą šioje šalyje.

Šiuo metu galima išskirti 8 pagrindinias šalies partijas, kurios yra pasiskirsčiusios į Raudonąjį bei Mėlynąjį blokus. Raudonąjam blokui priklauso tos politinės jėgos, kurios savo nuostatas grindžia kairiosiomis įdėjomis. Tuo tarpu tarp mėlynųjų vyrauja dešiniosios pažiūros.

Pradėsime nuo dabar šalį valdančio Raudonųjų alijanso:

● Socialdemokratai (dan. Socialdemokraterne). Tai yra didžiausią narių (47) skaičių Parlamente turinti partija. Partijos lyderė Helle Thorning-Schmidt taip pat yra ir šalies ministrė pirmininkė (svarbiausias žmogus Danijos politinėje sistemoje);

● Danijos Social Liberalai (dan. Det Radikale Venstre). Socialdemokratų partneriai valdančiojoje daugumoje. Pasižymi gana teigiamu požiūriu į imigrantus;

● Socialistinė Žmonių partija (dan. Socialistisk Folkeparti). Partija nepriklausanti valdančiosios daugumos koalicijai (pasitraukė 2014 metais), tačiau beveik visada reiškianti jai paramą. Pasisako už tautinių mažumų teises bei demokratinius principus;

● Raudonųjų-Žaliųjų alijansas (dan. Enhedslisten). Dažnai komunistais pravardžiuojama politinė partija pasisako prieš Danijos narystę Europos Sąjungoje bei NATO. Daugelio kritikuojama dėl savo neįgyvendinamų pažadų bei ekonomikos neišmanymo;

Opozicijoje esančių Mėlynųjų blokas:

● Liberalai (dan. Venstre). Viena didžiausių bei įtakingiausių politinių partijų šalyje. Įvardijama kaip pagrindinė pretendentė formuoti naują valdančiąją daugumą po 2015 m. Parlamento rinkimų. Pastaruoju metu reiškia griežtą toną imigrantų iš Rytų Europos atžvilgiu;

● Danijos Žmonių partija (dan. Dansk Folkeparti). Pagal paskutines apklausas, populiariausia politinė jėga šalyje, kuri taip pat vienija apie 14 000 narių. Pasisako už pasienio kontrolės atnaujinimą bei imigracijos ne iš Vakarų Europos ribojimą. Ypatingai neigiamas požiūris į Rytų Europiečius.

● Liberal Alliance. Tradicinė liberalių pažiūrų politinė partija. Pasisako už teisę į nuosavybę bei laisvą darbo jėgos judėjimą. Partija susikūrė 2007 metais kaip atsvara Danijos Žmonių partijai.

● Konservatoriai (dan. Det Konservative Folkeparti). Dešiniųjų pažiūrų politinė partija. Pastaraisiais metais konservatorių populiarumas turi tendenciją mažėti. Šiuo metu turi 8 atstovus Danijos parlamente.

Be aukščiau paminėtų politinių partijų dar galima išskirti naujai susikūrusią Alternatyvą (dan. Alternativet), kuri puoselėja ambicingus planus iš pagrindų pakeisti Danijos politinę situaciją. Vis tik, teisybės dėlei, galima pridurti, kad didelių šansų, bent jau 2015 m. Rinkimuose ši nauja partija neturi.

Pabaigai galima pridėti, jog pastaruoju metu vienas svarbiausių klausimų Danijos politinėje dienotvarkėje yra imigrantų integracija bei pačios imigracijos ribojimas. Imigrantai iš Lietuvos yra taip pat dažnai linksniuojami politinių debatų metu, todėl yra labai svarbu sekti politinės atmosferos kaitą, idant naujovės neužkluptų netikėtai.

Liked it? Take a second to support MantasM on Patreon!

sfgdfg
  • .
    To Top