Danijos naujienos

Danijos socialdemokratų partija nori uždrausti pavojingus fejerverkus bei įvesti draudžiamas zonas

Kaip bebūtų keista, toks pasiūlymas dėl zonų, kuriose būtų draudžiama naudoti fejerverkus, yra paskelbtas ne Danijos Liaudies partijos. Jie netgi mano, kad tokį pasiūlymą būtų nerealu įvesti, ypatingai Naujųjų metų išvakarėms.

Tačiau socialdemokratų partija nori sugriežtinti taisyklės dėl fejerverkų naudojimo tam tikrose zonose. Todėl jie siūlo 3 griežtus siūlymus prieš pat Naujųjų metų išvakares, kur vienas iš jų – pavojingų raketų uždraudimas.

Socialdemokratų atstovė spaudai Trine Bramsen išsakė partijos poziciją: “Mūsų manymu, būtų logiškas sprendimas iš rinkos išimti tokius fejerverkus, kurie yra pagrindinė priežastis visų užregistruotų akių sužalojimų Danijoje, o tų sužalojimų skaičius tik didėja”.

Socialdemokratų partija nepatikslina, kurių tipų raketas jie norėtų pripažinti nelegaliomis. Yra žvelgiama į Norvegiją, kuri taip pat sugriežtino įstatymus dėl įvairių raketų naudojimo. Norima uždrausti raketas su didžiausia sprogimo jėga, sukeliančia daugiausiai akių sužalojimų.

Trys draudimai

Kartu su draudimu uždrausti pavojingiausias raketas, Socialdemokratų partija taip pat siekia padidinti neteisėtų fejerverkų pardavimų internetu kontrolę, taip pat ir įvesti tam tikras zonas, kuriose nebebūtų galima leisti į orą fejerverkų, taip bandant sumažinti sužalojimų bei nelaimingų atsitikimų skaičių.

Socialdemokratų atstovė spaudai paaiškino, kad per pastaruosius metus yra pastebėta tendencija,- tapo labai populiaru fejerverkus leisti miesto aikštėse bei kitose vietose, taip rizikuojant sužeisti kitus žmones. Dėl to yra norima įvesti draudžiamas leisti fejerverkus zonas miestuose, kur yra daug gyvenamųjų rajonų bei yra didesnė rizika būti sužeistam ar sužeisti kitus žmones.

Baiminamasi dar daugiau nelegalių fejerverkų

Danijos Liaudies partija pripažįsta, kad problema Danijoje dėl tam tikrų raketų tikrai egzistuoja, ir neneigia, kad dėl tam tikrų raketų galbūt ir reiktų imtis kokių nors veiksmų. Tačiau Danijos Liaudies partija nėra susižavėjusi Socialdemokratų partijos pasiūlymu.

Danijos Liaudies partijos atstovas spaudai kėlė klausimus kaip kad “kaip Socialdemkratų partija žada įvesti visas draudžiamas zonas skirtingose vietose. Taip pat ar tai policija, kuri turėtų prižiūrėti tam tikras zonas Naujųjų metų išvakarėse”. Jis pritaria, kad tam tikros taisyklės turėtų būti įvestos, tačiau jei tos taisyklės yra neįmanomos, tai tuomet neturi jokios reikšmės.

Fejerverkų pramonės atstovai taip pat nėra sužavėti šiuo Socialdemokratų partijos pasiūlymu. Fejerverkų pramonės asociacijos pirmininko manymu, raketų uždrausti nereiktų, kadangi Danijoje jau 70 metų egzistuoja tradicijos jas leisti į orą. Jo manymu, jei jos būtų uždraustos, padidėtų nelegalių fejerverkų importas bei jų pirkimas internetu.

Danai yra prieš fejerverkų uždraudimą, tačiau palankūs dėl zonų įvedimo

Fejerverkų uždraudimu danai nėra patenkinti. Remiantis Megafon atlikta apklausa, tik 23 procentai danų būtų už šį draudimą, tuo tarpu 72 procentai – prieš. Tačiau priešingai nei dėl fejerverkų draudimo, net 66 procentai danų remtų pasiūlymą įvesti tam tikras zonas, kuriose nebūtų galima leisti į orą fejerverkų.

Medikų pagalba

Per paskutiniųjų Naujųjų metų šventę buvo užregistruoti 254 asmenys, patyrę sužeidimus nuo fejerverkų.

Kopenhagos Karališkosios ligoninės akių klinikos vadovas palaiko Socialdemokratų partijos pasiūlymą. Jis papasakojo, kad fejerverkas, lėkdamas į akį labai dideliu greičiu, sukelia didelę tikimybę visiškai sužeisti akį be galimybės jos išgydyti.

Nuo gruodžio 27 iki sausio 1 dienos Danijoje yra leidžiama į orą leisti fejerverkus.

Parengta pagal tv2.nyheder.dk.

Liked it? Take a second to support Monika J. on Patreon!

Danijos socialdemokratų partija nori uždrausti pavojingus fejerverkus bei įvesti draudžiamas zonas
sfgdfg
  • .
    To Top