Naujienos

Kokios pensijos tikėtis dirbus Švedijoje?

Vaida Strazda   ir   Lina Dumšienė        Consulté AB

Pensijų klausimas tampa vis aktualesnis lietuviams, kurie naudojasi Europos sąjungos teikiama galimybe laisvai dirbti kitoje šalyje. „Kokios pensijos tikėtis ir kas man ją mokės?“ – vis dažniau užduodamas klausimas konsultacinei įmonei Švedijoje Consulté AB.

Neturiu stažo Lietuvoje

Pvz.1: lietuvis Tomas per gyvenimą dirbo 10 metų Lietuvoje, 5 metus Danijoje ir 20 metų Švedijoje. Tomas nusprendė senatvę praleisti Lietuvoje, tačiau čia jam nepakanka stažo minimaliai pensijai gauti. Taigi, kokia senatvės pensija priklauso Tomui?

Stažas įgytas skirtingose ES šalyse sumuojamas į vieną, kitaip tariant jei Tomui Lietuvoje trūksta minimalaus stažo (Lietuvoje jis jo turi 10 metų) sumuojami draudimo laikotarpiai Švedijoje, Danijoje ir Lietuvoje. Tokiu būdu bus nustatyta, ar Tomas turi teisę gauti pensiją ir sukaupto stažo jam pakanka. Jei pakanka, toliau jau kiekviena valstybė pagal joje sukauptą stažą ir turėtas pajamas apskaičiuos pensijos dalį, kuri Tomui bus mokama, nepaisant kurioje valstybėje jis gyvena.

Dalis pensijos iš užsienio

Pvz.2: lietuvė Kristina didžiąją gyvenimo dalį dirbo Lietuvoje, paskutinius 15 metų ji dirbo Danijoje. Artėdama prie pensinio amžiaus Kristina grįžo į Lietuvą. Moterų pensijinis amžius Lietuvoje yra 62 metai. Kristina pensiją Lietuvoje gauna, bet labai mažą. Kol kas ji gauna tik dalį visos savo uždirbtos pensijos. Kai jai sueis 65 metai – ji pradės gauti Danijoje uždirbtą pensijos dalį, nes tokios taisyklės ir toks pensijinis moterų amžius galioja Danijoje.

Lietuvoje pensijos dydis priklausys nuo Lietuvoje mokėtų pensijų socialinio draudimo įmokų, bet ne nuo analogiškų įmokų užsienyje. Kiekviena valstybė, kurioje dirbote, patikrins jūsų į jų sistemą mokėtas įmokas, kiek mokėjote kitose šalyse ir kiek laiko ten dirbote. Sulaukus pensijinio amžiaus, būtina kreiptis į kiekvienos valstybės atsakingas įstaigas su prašymu paskaičiuoti ten priklausančią pensijos dalį. Toks asmuo turi teisę gauti kelias pensijas (ar jų dalis) iš kelių šalių.

Kaip apskaičiuojama užsienyje uždirbta pensija?

Skirtingų šalių įstaigos sudės darbo stažo laikotarpius ir apskaičiuos, kokio dydžio pensiją gautumėte, jei būtumėte visą laiką mokėjęs įmokas į jos sistemą (vadinamasis teorinis dydis). Suma patikslinama, kad atspindėtų tik realų laikotarpį, kurį mokėjote įmokas toje šalyje (vadinama proporcingoji išmoka). Jeigu atitinkate sąlygas valstybės mokamai pensijai gauti, apskaičiuojama valstybės mokama pensija (nepriklausoma išmoka). Tada įstaiga palygins proporcingąją ir nepriklausomą išmokas ir jūs gausite tą išmoką, kuri toje ES šalyje yra didesnė.

Lina 10 metų dirbo Lietuvoje ir 20 metų dirbo Švedijoje. Linos pensiją apskaičiuos kiekviena šalis pagal savo skaičiavimo būdą.
Švedija:
-  apskaičiuos Linos valstybės mokamą pensiją už 20 metų, kuriuos ji dirbo Švedijoje, – tarkime, tai 600 eurų;
-  taip pat apskaičiuos teorinį dydį – pensiją, kurią Lina būtų gavusi, jei visus 40 metų būtų dirbusi Švedijoje, – tarkime, tai 1 500 eurų. Tada bus nustatytas proporcingoji pensijos dalis, t. y. dalis šios sumos, kuri turėtų būti mokama už laikotarpį, kurį Lina dirbo Švedijoje:
1 500 eurų x 20 metų Švedijoje / 40 metų viso darbingo amžiaus = 750 eurai.
Lietuva:
–  Lietuvos įstaiga nacionalinės pensijos neskaičiuos, nes Lina šioje šalyje dirbo trumpiau negu nustatytas minimalus laikotarpis, 15 metų. Bus apskaičiuotas tik teorinis dydis – pensija, kurią Lina būtų gavusi, jei visus 40 metų būtų dirbusi Lietuvoje, – tarkime, tai 500 eurų.
-  Bus nustatyta proporcingoji pensijos dalis, t. y. dalis šios sumos, kuri turėtų būti mokama už laikotarpį, kurį Lina dirbo Lietuvoje: 500 eurų x 10 metų /40 metų viso darbingo amžiaus = 125 eurai.

Lina turi teisę į 750 eurų (dalis iš Švedijos) + 125 eurai (dalis iš Lietuvos) = 875 eurų pensiją.

Komandiruojami darbuotojai

Pvz. 3: Darius gyvena Lietuvoje, joje leis ir senatvę. Visą gyvenimą dirbo lietuviškoje įmonėje, iš kurios daugiausiai laiko buvo komandiruojamas į Švediją. Algalapyje rodomas Dariaus atlyginimas buvo minimumas, didžioji atlyginimo dalis buvo išmokama komandiruotpinigiais. Kaip žinia, nuo komandiruotpinigių mokesčiai nemokami, todėl ir pensijos dydžio jie neįtakoja.

Pensijos dydis apskaičiuojamas vertinant tas pajamas, nuo, kurių buvo mokėtos įmokos. Tai reiškia, kad jei Darius visą gyvenimą gavo minimalų atlyginimą ir komandiruotpinigius, nuo, kurių nebuvo mokamos pensijų socialinio draudimo įmokos, tai ir senatvės pensija bus paskaičiuota pagal Dariaus minimalų atlyginimą.

Pensijos „ieškosime“ patys

Svarbu žinoti, jog nei viena ES valstybė nėra nurodžiusi, kokie dokumentai yra reikalingi, norint patvirtinti užsienyje įgytą stažą, todėl rekomenduotina saugoti visus dokumentus, kuriais galima įrodyti darbą užsienyje. Tai galėtų būti socialinio draudimo numeris, algalapiai, čekiai, duomenys apie darbdavį, kompetentingų institucijų išduoti dokumentai ir kt. Taipogi įsimintina, kad senatvės pensija paskaičiuojama pagal kiekvieną atvejį individualiai, todėl būtina kreiptis į kompetentingas institucijas, dėl informacijos būtent jūsų atveju.

 

Verslo teisės ir konsultacijų biuras Švedijoje

 

Kokios pensijos tikėtis dirbus Švedijoje?
sfgdfg
  • .
    To Top