Norvegijos naujienos

Norvegijoje bus paprasčiau studijuoti asmenims, gaunantiems bedarbio išmokas

Vyriausybė nori priimti naujas taisykles, kurios sudarys geresnes sąlygas įgyti išsilavinimą asmenims, gaunantiems bedarbio išmokas.

Koronapandemijos metu, gaudami bedarbio išmokas, jūs galite studijuoti. Ši tvarka galioja iki spalio mėn. 1 d.

Dabar vyriausybė pateikė pasiūlymą, kad tokia tvarka galėtų galioti ir pasibaigus pandemijai.

Vyriausybės spaudos pranešime rašoma, kad ypač nesudėtinga bus mokytis vidurinėje mokykloje (gimnazijoje), profesinėje mokykloje arba pagrindinėje mokykloje.

60 proc. iš asmenų, registruotų NAVe kaip darbo ieškantys, neturi mokslo baigimo pažymėjimo arba aukštojo išsilavinimo.

Darbo ir socialinių reikalų ministras Torbjørn Røe Isaksen mano, kad šis vyriausybės pasiūlymas yra puiki galimybė jaunimui įgyti būtiną išsilavinimą ar profesiją.

– Daugeliui bedarbių yra sunku gauti darbą, nes jie neturi būtinos kompetencijos, todėl būtų protinga, kad jie šį laikotarpį galėtų išnaudoti mokymuisi arba kvalifikacijos kėlimui. Tai padidintų jų šansus gauti darbą, – sako jis.

Šis pasiūlymas skirtas asmenims, kuriems jau yra sukakę 25 metai. Mokytis galima dieniniame skyriuje. Be to, tuo pačiu metu bus mažiau reikalavimų aktyviai teikti darbo paieškos paraiškas.

Norintiems studijuoti kolegijoje ar universitete ir gauti bedarnio išmokas, reikalavimai yra šiek tiek griežtesni:

  • asmeniui turi būti sukakę 30 metų,
  • per semestrą galima išklausyti tik 15 kreditų,
  • asmuo besimokydamas privalo aktyviai ieškoti darbo.

Vyriausybė nori užkirsti kelią žmonėms gauti bedarbio išmokas, užuot paėmus paskolą iš paskolų fondo.

Šaltinis: Klartale.no

Liked it? Take a second to support Edita on Patreon!

Norvegijoje bus paprasčiau studijuoti asmenims, gaunantiems bedarbio išmokas
sfgdfg
To Top