Norvegijos naujienos

Norvegijoje nuo penktadienio, balandžio 16 d., įsigalioja naujos koronataisyklės

Šią savaitę vyriausybė pradėjo vykdyti pirmąjį Norvegijos at(si)vėrimo etapą.

Nacionalinės koronapandemijos valdymo priemonės jau yra pakeistos keletą kartų. Taip pat yra nustatyti įvairūs taikomų priemonių lygiai ir jie gali būti skirtingi įvairiuose šalies regionuose.

Ketvirtadienį, balandžio 13 d., Norvegijos vyriausybė paskelbė, kad bus švelninamos kai kurios nacionaliniu mastu taikomos priemonės. Taip bus pradėtas didesnės Norvegijos dalies at(si)vėrimas. Tačiau šis nacionalinių priemonių švelninimas nereiškia, kad šios priemonės bus švelninamos visiems. Vyriausybės nacionaliniu mastu priimtos priemonės galioja visiems, savivaldybės, kuriose infekcijos išplitimas yra didesnis, gali papildomai įvesti savas, griežtesnes priemones.

Jūs privalote laikytis visų nacionaliniu mastu galiojančių priemonių bei jūsų savivaldybėje galiojančių priemonių. Koronapandemijos valdymo priemonės gali būti rekomendacijos, draudimai arba nurodymai.

Kiekvienas pats turėtų pasitikrinti, kokios vietos valdžios priimtos koronapandemijos valdymo priemonės galioja jūsų gyvenamojoje vietoje. Konkrečioje savivaldybėje taikomus patarimus ir taisykles galite rasti tos savivaldybės interneto svetainėje.

Nuo balandžio 16 d., penktadienio visoje Norvegijoje įsigalioja šie patarimai ir taisyklės:

Socialinis bendravimas, privatūs susibūrimai ir renginiai

Patarimas: Laikytis 1 metro atstumo. Plauti rankas. Jei sergate, likite namuose.

Patarimas: Žmonės turėtų ir toliau riboti socialinį bendravimą. Vyriausybė ragina žmones susitikti lauke ir namuose priimti ne daugiau kaip penkis svečius. Jei visi svečiai yra iš to paties namų ūkio, galite priimti daugiau svečių, tačiau turėtų būti užtikrinama galimybė išlaikyti pakankamą atstumą.

Patarimas: Vaikai, lankantys darželius ir pradines mokyklas, gali pakviesti į svečius vaikus iš tos pačios grupės bei pakviesti į svečius ir svečiuotis pas 1-2 pastovius draugus, kurie nepriklauso tokiai grupei. Jaunuoliai gali pakviesti į svečius 1-2 pastovius draugus arba svečiuotis pas juos.

Patarimas: Galioja bendra rekomendacija dėl renginių, į kuriuos susirenka žmonės iš skirtingų savivaldybių, – juos reikėtų atidėti arba atšaukti.

Taisyklė: Šeimos šventėse, kurios rengiamos ne savo namuose, pavyzdžiui gimtadienio šventimui nuomojamose patalpose, gali dalyvauti ne daugiau nei 10 žmonių. Lauke organizuojamose susibūrimuose gali dalyvauti ne daugiau kaip 20 žmonių. Darželio arba pradinės mokyklos tos pačios grupės vaikai gali susitikti su tokiu skaičiumi suaugusiųjų, koks yra būtinas užtikrinti tinkamą vaikų ugdymo/priežiūros procesą.

Taisyklė: Renginiuose, kuriuose visi žiūrovai turi pastovias sėdėjimo vietas, gali dalyvauti ne daugiau kaip 100 žmonių.

Taisyklė: Uždarose erdvėse organizuojamose renginiuose be pastovių sėdėjimo vietų gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 asmenų. Sporto ir kultūros renginiuose, kuriuose susirenka jaunesni nei 20 metų dalyviai iš tos pačios savivaldybės, gali dalyvauti iki 50 asmenų.

Taisyklė: Atvirose erdvėse organizuojamose renginiuose gali dalyvauti iki 200 asmenų. Tokiuose renginiuose gali dalyvauti iki 600 asmenų (išdalytų į 3 grupes po 200 asmenų), jei jie sėdi pastoviose sėdėjimo vietose ir tarp grupių yra išlaikomas dviejų metrų atstumas.

Taisyklė: Renginių, kuriuose žiūrovai sėdi pastoviose sėdėjimo vietose, metu organizatorius turi imtis priemonių, kad būtų užtikrinamas atstumo tarp žiūrovų, priklausančių skirtingiems namų ūkiams, reikalavimo laikymasis. Jei reikės, šio reikalavimo užtikrinimui naudojami apsaugos darbuotojai.

Taisyklė: Sporto renginiuose pilstomą alkoholį leidžiama parduoti tik tiems, kurie užsisako maistą. Prekiauti pilstomu alkoholiu leidžiama iki 22.00 val.

Taisyklė: Tokios pat sąlygos galioja prekybai pilstomu alkoholiu renginiuose ir visuomeninio maitinimo vietose (baruose, kavinėse, restoranuose ir t.t.).

Pramogos ir laisvalaikis

Taisyklė: Pilstomą alkoholį galima parduoti tik užsisakius maistą. Prekyba pilstomu alkoholiu vyksta iki 22.00 val..

Taisyklė: Bus registruojama svečių kontaktinė informacija, bet svečias privalo duoti tam sutikimą.

Parduotuvės

Taisyklė: Prekybos centrai ir parduotuvės užtikrins, kad būtų galimybė išlaikyti mažiausiai vieno metro atstumą tarp asmenų.

Įvažiavimas į Norvegiją

Taisyklė: Norvegijos sienos  yra praktiškai uždarytos negyvenantiems Norvegijoje. Išimtis daroma Norvegijos piliečiams, kurie visada turi teisę atvykti į Norvegiją.

Taisyklė: Aukščiau pateikta taisyklė turi keletą išimčių, kurios galioja:

  • užsienio šalių piliečiams, atliekantiems būtinąsias funkcijas visuomenėje;
  • užsienio šalių piliečiams, vykdantiems krovinių ir keleivių pervežimą;
  • Švedijos ir Suomijos sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems Norvegijos sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybose,
  • užsienio šalių piliečiams, kurie pagal sutartą arba nustatytą grafiką atvyksta susitikti su savo nepilnamečiais vaikais;
  • užsienio šalių piliečiams, turintiems specialias priežastis atvykti į Norvegiją.

Nuo balandžio 13 d. bus palengvintas užsienio darbuotojų, kurie yra būtini, kad būtų išvengta įmonių ūkinės veiklos prastovų, įvežimas.

Taisyklė: Visi atvykę į Norvegiją privalo atlikti testą. Į Norvegiją atvykstantys užsienio šalių piliečiai  Norvegijos pasienyje privalo pateikti neigiamą koronaviruso testo pažymą. Testas turi būti atliktas, likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki atvykimo į Norvegiją. Visi privalo užsiregistruoti prieš atvykdami į Norvegiją.

Taisyklė: Visi asmenys atvykę iš užsienio į Norvegiją turi karantinuotis tinkamoje vietoje arba karantino viešbutyje. Be to, visi asmenys, kurie karantino metu negyvena karantino viešbutyje, taip pat privalo atlikti testą septintąją dieną po atvykimo. Asmenys, grįžtantys į Norvegiją po nebūtinos kelionės į užsienį, visą karantino laikotarpį turi praleisti karantino viešbučiuose.

Patarimas: Asmenys, kurie gyvena su iš užsienio į Norvegiją atvykusiu asmeniu, taip pat raginami karantinuotis. Jie taip pat turėtų atlikti testą, praėjus 7 dienoms po tokio asmens atvykimo. Tai taip pat galioja, jei jie nesikarantinavo.

Vyriausybė rašo, kad į Norvegiją atvykstantiems asmenims taikomos tam tikros atvykimo reikalavimų išimtys. Pavyzdžiui, jaunesniems nei 12 metų vaikams.

Daugiau apie keliones

Patarimas: Visos kelionės į užsienį nerekomenduojamos. Gali būti vykdomos tik būtinos kelionės. Kelionė darbo ir studijų tikslais laikoma būtina kelione.

Patarimas: Vengti nereikalingo judėjimo šalies viduje. Tai ypač svarbu vykstant į vietoves, kuriose yra aukštas infekcijos išplitimas, ir iš jų.

Patarimas: Leidžiama keliauti į išsinuomotą ar nuosavą atostogų namelį arba viešbutį, tačiau keliautojams patariama kelionės metu nesinaudoti viešuoju transportu.

Patarimas:J ei keliausite į savivaldybę, kurioje taikomos ne tokios griežtos koronapandemijos valdymo priemonės kaip jūsų savivaldybėje, turėtumėte laikytis savo savivaldybės rekomendacijų.

Nuotolinis ugdymas ir darbas iš namų

Patarimas: Bus leidžiama būti universiteto miestelyje, jei jame taikomos sustiprintos infekcijos plitimą stabdančios priemonės. Bus galima lankytis skaityklose ir bibliotekose. Patariama vengti paskaitų, kuriose dalyvauja daug studentų, ir susibūrimų. Mokymas mažesnėse grupėse galės vykti.

Patarimas: Visi, kurie turi galimybę dirbti iš namų, turėtų dirbti iš namų.

Apsauginės veido kaukės

Patarimas: Dėvėkite kaukę, kai neįmanoma išlaikyti 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų.

Sportas, treniruoklių ir bingo salės

Patarimas: Vaikai ir jaunesni nei 20 metų jaunuoliai laisvalaikio veiklose galės dalyvauti kaip įprasta. Taip pat bus leidžiama organizuoti sporto renginius, kuriuose dalyvauja tos pačios savivaldybės sporto komandos. Bus galima vesti treniruotes. Vaikai ir jaunuoliai, kurie treniruojasi kitos savivaldybės sporto komandoje, galės dalyvauti su šia komanda varžybose, jei tai leidžia infekcijos išplitimo mastas.

Patarimas: Vaikai ir jaunesni nei 20 metų jaunuoliai, kurie užsiima nekontaktinėmis sporto šakomis, pavyzdžiui, slidinėjimu, galės dalyvauti lauko sporto renginiuose, kuriuose dalyvauja dalyviai iš to paties sporto būrelio ar regiono, kai regionas apibrėžiamas geografiškai.

Patarimas: Suaugusieji galės dalyvauti uždarose erdvėse organizuojamose veiklose grupėse iki 10 asmenų, tačiau privaloma užtikrinti vieno metro atstumą tarp dalyvių.

Patarimas: Suaugusieji galės dalyvauti atviroje erdvėje organizuojamoje veikloje, jei tarp dalyvių galima išlaikyti bent vieno metro atstumą.

Patarimas: Aukšto meistriškumo sportininkai galės treniruotis įprastai tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse.

Šaltinis: NRK.NO

 

Norvegijoje nuo penktadienio, balandžio 16 d., įsigalioja naujos koronataisyklės
sfgdfg
  • .
    To Top