Norvegijos naujienos

Sustiprinta pasienio kontrolė, karantino viešbučių veikla ir atvykusiųjų registracija Norvegijoje pratęsiama ilgam

Vyriausybė tęs griežtą sienų kontrolę iki 2021 m. lapkričio 10 d. Tuo pačiu laikotarpiu vyriausybė taip pat tęs įvažiuojančiųjų į Norvegiją apgyvendinimo karantino viešbučiuose tvarką ir skambučių centro, registruojančio įvažiuojančius į šalį, veiklą.

Vyriausybė siūlo Civilinės saugos ir nepaprastųjų situacijų planavimo direktoratui skirti 1,154 mln. Norvegijos kronų tam, kad karantino viešbučių veikla, esant būtinybei, būtų tęsiama iki 2021 m. lapkričio 10 d.

– Karantino viešbutis pasirodė esąs nepakeičiama priemonė, padedanti kiek įmanoma labiau apriboti importuojamos infekcijos plitimą. Mūsų pasiūlymas reiškia, kad turime skirti reikiamą biudžeto lėšų sumą šių viešbučių veiklos tęsimui, – sako teisingumo ir viešojo saugumo ministrė Monica Mæland.

Civilinės saugos ir nepaprastųjų situacijų planavimo direktoratas yra atsakingas už valstybinės karantino viešbučių sistemos administravimą, įskaitant kompensavimo sistemą, kurią taiko savivaldybės, siekdamos susigrąžinti su karantino viešbučių veikla susijusias išlaidas.

Didesnė atsakomybė tenka savivaldybėms, kurios turi užtikrinti tinkamą karantino viešbučių kontrolę ir stebėseną, kas naudojasi karantino viešbučių paslaugomis. Savivaldybės taip pat turi užtikrinti, kad šie viešbučiai bet kuriuo metu būtų pajėgūs apgyvendinti būtiną besinaudojančių karantino viešbučiais asmenų skaičių, kuris turi tendenciją augti.

Vyriausybė nusprendė skirti 136 mln. Norvegijos kronų kariuomenės, kuri padės policijai kontroliuoti sienas 2021 m., išlaidoms padengti.

Tikėtina, kad šią vasarą dėl didesnio skiepijimo apimčių ir skiepų kortelių naudojimo bus daugiau keliautojų. Kadangi ir toliau reikės griežtai kontroliuoti sienas, kariuomenė turės padėti policijai vykdyti pasienio kontrolę.

– Kariuomenės pagalba policijai yra labai svarbi. Tai leidžia užtikrinti visapusišką sienų kontrolę, ypač nesumažinant policijos pajėgumų kitose srityse, – sako teisingumo ir viešojo saugumo ministrė Monica Mæland.

Vyriausybė numatė skirti 29,1 mln. Norvegijos kronų įvažiuojančių į šalį registracijos vykdymui. Patikslinus įvažiavimo į šalį taisykles ir taisykles, susijusias su infekcijos plitimo kontrole, atsirado poreikis pakoreguoti įvažiuojančių į šalį registracijos sistemą. Skambučių centro, teikiančio pagalbą registruojant atvykstančiuosius į šalį, paklausa buvo didesnė nei tikėtasi. Dėl to padidėjo išteklių poreikis.

Vyriausybė siūlo skirti 29,1 mln. Norvegijos kronų tam, kad iki 2021 m. lapkričio 10 d. būtų tęsiamas darbas, susijęs su atvykstančiųjų į šalį registracija.

Spaudos pranešimas norvegų kalba čia.

Šaltinis – regjeringen.no

Liked it? Take a second to support Edita on Patreon!

Sustiprinta pasienio kontrolė, karantino viešbučių veikla ir atvykusiųjų registracija Norvegijoje pratęsiama ilgam
sfgdfg
  • .
    To Top