Įdomioji Skandinavija

Nyderlanduose po kilusių riaušių Geldermalseno mieste, atsisakyta priimti pabėgėlius

Pabegėliai

Riaušės privertė Geldermalseną atsisakyti planų įrengti prieglobsčio prašytojų priėmimo centrą, kuriame būtų galima apgyvendinti 1,5 tūkstančio žmonių.

Kaip pranešė trečiadienį šio Nyderlandų miesto merė Miranda de Vries, „pasiūlymas nebesvarstomas“. Ji pripažino savo klaidas ir pabrėžė, kad paskubėjo „priimti sprendimą ir nustatyti centro dydį“. Be to, M. de Vries pareiškė neturėjusi ignoruoti vietos gyventojų susirūpinimo.
Pasak merės, „tolesni sprendimai dėl pabėgėlių bus priimami po dialogo su piliečiais“. Geldermalseno valdžiai vis tiek tenka atsakomybė už prieglobsčio prašytojų priėmimą, todėl naujas planas, kuriam pritars bendruomenė, bus priimtas, bet vėliau, „kai ateis ramesni laikai“, sakė miesto vadovė.
Tokio sprendimo priežastis yra riaušės, kurias sukėlė gyventojai, protestuodami prieš 1,5 tūkstančio vietų centro steigimą. Jų manymu, miestui, turinčiam 10 tūkstančių gyventojų, tai pernelyg daug.
Diskusijos, vykusios miesto taryboje gruodžio 17 d., buvo nutrauktos, kai gatvėje susirinkę demonstrantai ėmė laidyti petardas, nuvertė tvorą ir apmėtė policininkus buteliais, skardinėmis ir akmenimis. Įvesti tvarką pavyko tik policijos specialiojo dalinio pareigūnams, kurie buvo priversti šaudyti į orą ir sulaikyti kelis žmones.

 

Šaltinis: www.delfi.lt

Liked it? Take a second to support MantasM on Patreon!

sfgdfg
  • .
    To Top